Mats Lydén
Målningar
Galleri Aveny
10-25/1

 
SÅ NÄRA GRÄNSEN MAN KAN KOMMA
Mats Lydén målar förenklade former

 

Mats Lydén med Nötväcka


Fåglar är ett gränsöverskridande motiv för Mats Lydén. Han eftersträvar ingen ornitologisk exakthet utan försöker hitta en grundkaraktär.
– Gesterna hos fåglarna är kul att se, säger han.

Fåglar är som bekant mycket flyktiga.
– Man ser dem som hastigast i ögonvrån som en fladdrande färgfläck. När man tänker efter är det ingen ingen exakthet utan en pose, en hållning.
Domherrarna vid fågelbordet är något rött som ”beter sig”.
– Jag tar hela tiden avstamp i naturen i måleriet och närmar mig gränsen till det abstrakta så långt det går utan att överträda den. Då ligger fåglar och grodor nära till hands.Han vill tangera gränsen eller snarare fösa ihop den.
– Det ska egentligen inte vara någon gräns. Ett seende ska utvecklas mot en förenkling vilket ger en fördjupning. Det här är egentligen inte en kråka utan något fruset, visar han på en målning som är ett möte mellan begreppen.
– Det abstrakta i en relation till verkligheten.


Februari

Den stora målningen Februari med blå färger handlar mycket om kylan. Med streckbildning skapar han en fluktuerande transparens i färgen.
– Den ska kännas ända in i kroppen.Bland arketyper, grundformer, drar han sig inte för att göra en bild av en lakritspipa så enkel som möjligt.
– Det ska vara enkelt och självklart att det blir bara: Så här är det. Det ska kännas in i kroppen som en självklarhet.


Eva

Det är ett direkt måleri i skarpa färger där mycket utspelas i ytplanet.
– Ja, det är en chansning jag gör. Sen kommer man till en viss gräns innan det brister men ändå är laddat. Man stannar upp och spetsar öronen.
– Det är på vippen. Ofta är det inte allt som håller.
Han kommer från Kalmar och började på Valand men fortsatte på Mejan och bor på Lidingö.

JAN BERGMAN

 


 

Sommargylling
Nötväcka


090108

Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst