Kim Jeoung-Ah
Sintra
18/10-11/11


MILJÖN ÄMNE FÖR ÅTERVUNNET MATERIAL
 
Kim Jeoung-Ah diskuterar miljön med alla åldrar

 

Växthuseffekten och andra frågor kopplade till vårt levnadssätt har Kim Jeoung-Ah tagit upp i de artefakter som hon är aktuell med. Inte förvånande är keramiken framställd av ett nytt material.

Att det är ett nytt material är ju egentligen ett inte helt sant påstående. Kim Jeoung-Ah hade en utställning 2002 där hon visade det nya materialet för första gången, och hon berättar att många verksamma konstnärer i Göteborg också då började använda hennes nyutvecklade papperskomposit.


Alone I

Framför allt är hennes porslin mycket lättare än den traditionella sorten. Kim Jeoung-Ah började utveckla sitt lättare material när hon för några år sedan framställt en pjäs i porslin som i färdigt skick blev alldeles för otymplig att flytta fram och tillbaka.
Råmaterialet till hennes porslinsblandning består dels av ny lera, men även av aska från skorstenen på ett fjärrvärmeverk. För fjärrvärmeverket är askan bara en biprodukt av förbränningen, men förhoppningen är att askan ska vara användbar till nya material, och då inte bara i konstnärligt syfte. En förhoppning som också Kim Jeoung-Ah delar.
– Det är starkt porslin, fem gånger starkare än vanligt porslin, förklarar hon.


I don’t care

Hon och företrädare för fjärrvärmeverket, som är beläget i Enköping, fick kontakt med varandra på en konferens där hon presenterade sin forskning om framställningen av nytt material. Kim Jeoung-Ah har nämligen inte bara en mastersexamen i industrikeramikdesign från sitt hemland Sydkorea, hon är också knuten till Högskolan för Design och Konsthantverk samt Chalmers i ett tvärvetenskapligt forskningsarbete om keramik.
I hennes keramikföremål går det att utläsa en tydlig oro över hur det står till i världen med den globala uppvärmningen och vilka förändrade levnadsvillkor både människor och djur står inför.
– Vi måste tänka på vad som händer, säger Kim Jeoung-Ah som kommenterar förändringen ur ett flertal perspektiv.


Worrying family

Men att hennes sympatier ligger hos isbjörnar och älgar, och inte hos den koldioxidalstrande bilindustrin går inte att ta miste på. Homer Simpson får symbolisera den aningslöse och slösaktige amerikanen, och i vidare mening hela befolkningen i industriländerna. Att hon använder sig av symboliska och enkla figurer som isbjörnar är ingen slump.
– Jag har gjort det enkelt för att även barn ska kunna förstå, säger Kim Jeoung-Ah.

KENNETH ERIKSSON

 
 

081110
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst