NY SKULPTUR

GER SKULTORP 

"STJÄRNSTATUS" 


Bernt Jutemars konstverk engagerade hela bygden

 

Nu har Skultorp placerat sig på konstkartan. En stor stjärnformad skulptur mitt i centrum blir ett kännemärke och ett utropstecken för konsten. Den är gjord av Bernt Jutemar som gjort många offentliga utsmyckningar huvudsakligen i Skövde.

– Det ligger en liten öppen trekant vid Norra Kyrketorps kyrka i centrala Skultorp, efter den gamla genomfartsleden. Vi var många som tyckte att den platsen var som gjord för en större skulptur, säger konstnären bakom verket Bernt Jutemar, själv bosatt och verksam på orten.
Han blev ombedd att göra en modell och i början av året visade han den för skulptorpsbygdens intresseförening.
De blev eld och lågor och lade den första grundplåten. Därefter har Lions, Sparbanken och en rad lokala företag ställt upp. Det har varit roligt med ett så stort engagemang bland så många.Den tilltänka platsen är ingen plats man går till, men alla passerar den. Och det ställde speciella krav på skulpturen. Det måste vara en tydlig form, som är konstnärligt pregnant utan att distrahera trafikanterna för mycket.
– Jag har jobbat med en geometrisk konst i många år och satt mig in i dess speciella uttrycksvärld och uttrycksvärden. Rätt använda kan de idéerna användas för att skapa en form som är snabbt uppfattad och lättläst, precis som det måste vara här. Och den måste samtidigt gå fram till ovana bildbetraktare. Då är geometrisk konst ett sätt, ja det är rätt sätt och det är mitt sätt. Och i ett sånt här sammanhang är det tillfredsställande att komma fram till en väldefinierad form. Så det blev naturligt för mig att arbeta i ett geometriskt formspråk. 
Han gjorde en så kallad  stjärnlik dodekaeder. 
Formen konstruerades av Johannes Kepler. Han levde 1571–1630 och var en känd astronom och Tycho Brahes arvtagare. Han  konstruerade några polyedrar med utgångspunkt från Platons fem regelbundna kroppar bl a genom att förlänga sidokanterna  tills de skär varandra.
–  Dodekaedern, som är det femte elementet och begränsas av tolv regelbundna femhörningar,  kallade Platon etern. De övriga är jord, eld luft och vatten. Två tusen år senare i den gudomliga geometrin, fick den symbolisera helig ande. Den symboliken har jag jobbat med i skulpturen ”Den helige andes sigill” i S:t Lukas kyrkan på Billingen i Skövde.
– Hoppas det inte låter för krångligt för det är en ren, enkel och mycket vacker form. En tredimensionell stjärna med 12 spetsar. Och en stjärna har ju många symboliska och litterära associationer.Skulpturen står på en stensockel som är ca 3 meter. Den är gjord av svart kalksten, sandblästrad och polerad med stenolja. Som ger en vacker glans och täpper till alla porer.
Tittar man nära ser man hur tiden finns bunden i stenen genom fossiler. Själva stjärnan ar gjord i rostfri plåt är ca 1 meter. Den polerade plåten reflekterar ljuset och lyser både på dagen och är belyst på kvällen.
Skulpturen invigdes på Skultorpdagen med tårtkalas och stor pompa och kommunala och lokala honoratiores var på plats. 
–  Det är ett problem med namnet. Man kan inte säga: ”Vi ses vid Keplers Stjärndodekaeder. – Så vi har utlyst en namntävling. Zenits läsare är förstås välkomna att lämna förslag.

BO BORG

 
 

081017
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst