Ardy Strüwer
Glashägringar
Unikt Glas
11-25/10


SLÄPPER FRAM LJUSET GENOM BILDEN
Ny glasteknik lyser upp Ardy Strüwers sensualism
 


Starka färger, sensuella bilder och surrealistisk stil håller Ardy Strüwer fast vid. Som formgivare av glas har han också varit med i utformningen av ny teknik.

Hyllningen till kvinnan är något som Ardy Strüwer ännu ägnar sig åt i sensuella och surrealistiska bilder. Han har heller inte övergivit användningen av varma, intensiva färger i allt han gör.– Jag har en orientalisk bildsyn, jag är uppväxt med intensiva färger. Jag drömmer mig tillbaka till barndomen och färgerna, förklarar Ardy Strüwer som ju föddes i Djakarta, Indonesien, för snart 70 år sedan.
Trots sina väl beprövade konstnärliga stigar kan han ändå förnyar sig. Som formgivare i samarbetet med glasbruket Johansfors utanför Emmaboda har han medverkat i att ta fram en teknik som resulterar i bilder i glasblock.
– Jag gör en målning som blir avfotograferad. Den smälter sedan in i glaset, förklarar Ardy Strüwer. Det är en originell ny teknik.
Svårigheten ligger i att få in bilden i glaset, men han säger att han arbetar med duktiga blåsare på glasbruket som omsätter hans intentioner med färg och form till en beständig teknik.
– Ljuset agerar i blocket och blir inte lika platt som i en vanlig målning, säger Ardy Strüwer.– Bildblocket passar bra för de färger som Ardy använder, säger Jan-Olof Wijk, försäljningschef på Johansfors glasbruk och initiativtagare till samarbetet.
På Unikt Glas är Strüwer också aktuell med ett antal vaser och pingviner i glas som har en stark efterfrågan hos göteborgarna.
– De drömmer om färger, berättar konstnären som är attraherad av formen hos fågeln och fascinerad av dess inre liv.

Ardy Strüwer är inte bara aktuell i Göteborg, utan ställer också ut målningar i Borås inom kort. Han närmar sig som sagt de 70 åren och kommer att trappa ner något på arbetet. Men innan dess har han nästa år genomfört en jubileumsutställning i den stad där den populäre koloristen på 60-talet fick sitt genombrott med sin ”postmoderna flower-power”.

KENNETH ERIKSSON

 


 081011
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst