Heike Ahrends
oljemålningar
Galleri En Trappa Ner
11-26/10


DRÖM MED LYSTER
 
Heike Ahrends bygger upp landskapet med abstraktioner
 

Abstraktioner till förvillelse likt landskap och natur. Det är Heike Ahrends målningar i koncentrat som är uppbyggda med bland annat gammal teknik.

– Egentligen är det inget landskap, utan bara olika fält av färg som blir landskap för den som tittar på dem, förklarar Heike Ahrends när vi diskuterat hennes målningar en stund.
Bilderna som vid första intrycket har motiv som kunde vara hämtade från naturen och kustlandskapet runt hennes hem på Mjörn. När hon dessutom berättat att hon kom till Sverige med sin familj för åtta år sedan från Tyskland och har en uppväxt bakom muren undrar man om landskapsbilderna med vida horisonter i djupet har påverkat hennes måleri. Går det att uttyda någon längtan bort? Men nej, hon ser sina bilder främst som abstrakta kreationer där det inte spelar någon roll varifrån ett motiv kan vara hämtat.
– En aning drömliknande situationer, berättar Heike Ahrends om sina målningar. Det är fångade ögonblick.I några målningar har hon också till knapp förnimmelse mjukat upp den linje som man kan uppfatta som horisont, hon vill gärna göra sina målningar mindre naturnaturalistiska i stilen.
Färgerna får därför bära upp målningen.
– Framför allt är strukturen viktig att den lyser igenom, förklarar hon.
Heike Ahrends bygger upp sina målningar i olja bit för bit, och bara genom att använda rena färger vilket till slut ska ge målningen en särskild lyster.
– Ögonen binder ihop alla lager av färg.
Tekniken är gammal, och användes av Rubens på sin tid. Hon berättar också att hon kombinerar denna äldre teknik med nyare sätt att måla.Färgerna är av expressionistisk kraft, men hon känner att hon ligger närmare impressionismen med bland österrikaren Gustav Klimt och ryske målaren Rebin som förebilder.
Om det är någon plats som tjänat som inspiration i Heike Ahrends måleri är det skotska högländerna som bjudit henne på både fantastiska naturscenerier och härligt ljus.

KENNETH ERIKSSON

 
 

081011
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst