Maria Lager
måleri
Galleri Kim Anstensen
27/9–15/10

 

LEKER MED FORM OCH FÄRG
Maria Lager arbetar med balans och harmoni
 


Balans, harmoni och starka, rostrött brinnande, färgelement kännetecknar Maria Lagers måleri men bilderna äger också det slags undflyende mystik som gör det extra spännande att betrakta hennes konst.

I bilderna varieras framför allt tre teman: horisonter, hus och kvinnofigurer. Tidigare var hon också koncentrerad på att måla träd, metaforer för närvaro, men kanske också för konstnärens ständigt förändrade blick, något som Maria Lager ofta återkommer till under vårt samtal.
– Jag har alltid sett morfars skulpturer och bestämde mig plötsligt en dag för att resa dit och måla av dem. Det är främst en statyett, en kvinnofigur, som jag vrider och vänder på och placerar mot olika färgrörelser i duken.– Ibland händer det att jag upptäcker något nytt i vad jag gör. Det är som om jag hajar till av en plötslig insikt, och ser igenom någonting och något nytt uppenbarar sig där inne. Det blir som aha-upplevelser i det landskap jag betraktar. Då måste jag gripa tag i upplevelsen för att söka gestalta den, säger hon.
– Mina målningar kan förstås tolkas metafysiskt, men det är inget jag är ute efter. Jag sätter in motiven i ett annat sammanhang, i ett annat ljus. Det är svårt att tala om vad jag söker, det är ju mitt språk, de tecken i mitt måleri varmed jag försöker uttrycka känslan som jag strävar efter.
– Jag jobbar först upp en yta som ger liv och som jag går igång på. Oftast har jag redan en bild på näthinnan när jag börjar arbeta. I kvinnofigurerna har jag lekt med formerna, i en av målningarna ser hon nästan ut som en pinuppa, fastän formen är klassisk.
Hon har också gjort en hel rad små kvadratiska bilder på samma tema.
– De är mina pärlor, små smycken, skrattar hon.Någon är målad med bara konturer, en annan står mot en ljusskimrande rymd, Variationer i motivets vinkel ger kvinnofigurerna ett eget liv, man kan nästan ana något av en rörelse, som om modellen just vore på väg att inta en ny pose; rörelser uppstår ur bakgrundens färgskala och graden av ljus figuren har omkring sig.
– Jag jobbar alltid snabbt och med många målningar samtidigt. Därför har jag valt att arbeta med akryl; det passar helt enkelt perfekt för mitt tempo. Jag skulle inte stå ut med att vänta på att en olja skall torka. Visst, man kan ju skrapa bort ett färglager eller så, också i oljemåleriet, men akrylen fungerar bäst för mig.
Maria Lagers målningar kan ibland påminna om akvareller. I flera kustlandskap från Halland, Bohuslän och Kalifornien handlar det mycket om ljusets inverkan, hur det står mot strandstenarnas glödande färgelement, om hur dukens vithet får spela med i kompositionen.
– Ja, jag jobbar ofta tunt och laserar över både tjockt och tunt; färglagren samverkar och kan ibland ge en litet mer transparent effekt.I flera av Marias Lagers målningar går ett spikrakt, mer eller mindre tydligt, snitt genom motivet och öppnar bilden inåt. Ett stenhus framträder ur ett dramatiskt ljus, hemlighetsfullt inskrivet uppstår det ur landskapet, mot horisonten, stranden, ur färgelementens ofta starkt expressiva komposition. De knivskarpa snitten te sig som tysta meddelanden, som om ur bildens verklighet, bland strandkantens skarpt solbelysta stenar, en helt ny dimension skurits ut.
– Det är som i en dröm. Något träder fram som det är svårt att sätta namn på. En upptäckt som kommer till i ögonblicket. Men det är också ett sätt att bygga upp en bild, rent kompositionellt. Mina toner ser ut så här, säger Maria Lager.

ANDERS THURESSON   

 

 080928
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst