Hans Petersson
Galleri Edwin, Skövde
Skålformer
13-27/9

 
SVARVADE TRÄSKÅLAR SOM SKULPTURER
Hans Petersson arbetar i färskt trä
 


Svarvade träskålar gör Hans Petersson, lärare och slöjdare från Lysekil. Skålar och skålar förresten, de skulle lika gärna kunna kallas för skulpturer.

Han är utbildad till konstsmed på Stenebyskolan. 
- Jag jobbade med smide i 7-8 år på åttiotalet. Jag gjorde då skulpturer och verktyg, som knivar, yxor och stämjärn. För att lära mig hur verktygen skulle vara utformade för att fungera optimalt började jag att svarva. Jag trivdes med trä, för att jag hållit på med det sedan barnsben, och min pappa var också timmerman och hade verkstad hemma.Skålformen blev den optimala formen att arbete med.
- Jag tänker inte alls på funktionen, det är formen jag tycker om och intresserar mig för. Därför kallar jag dem skålformer i stället för skålar.
Han varierar form, färg, storlek och träegenskaper.
- Trä är ju ett levande material och varje trästycke har ett eget liv och innehåll.
Han jobbar med lövträ, oftast björk.
- Det är lätt att få tag i och lätt att jobba med. Jag svarvar i färskt trä. Jag tittar på varje träbit och ser vad jag kan göra av den.
Han gör väggarna mycket tunna.
- Därför spricker de inte när jag torkar dem. De är så tunna att man nästan ser igenom. När träet torkar händer det saker. Den perfekt svarvade formen ändras. Det känns som om det är en rörelse i dem. Det blir aldrig två likadana. Ibland känns det som om formen skapar sig själv. Olika träslag ger olika mönster. En del trä har t ex mörkare kärnvirke. Olika årsringar ger olika mönster. Liksom kvistar.En del låter han ligga så att de får antydan till rötskador.
- Jag skärsvarvar, en metod när man använder en kniv som får följa träet. Verktyget heter skölp.  Det är sen äldsta svarvtekniken. Det är den man måste använda när man, som jag, arbetar i färskt trä och vill få fram så tunna kärlväggar. Och man måste ha skarpa knivar. Jag slipar verktyget två tre gånger per skål.
Sedan färgar han in dem på olika sätt.
- Ibland torrpigment blandat med linolja. Eller konstnärsfärg blandat med oljevax. Vissa betsar jag. Det ger en valet av färger och nyanser med olika uttryck och optiska egenskaper.Han vill utveckla skålformen.
- Skålar är en traditionell form som alltid har funnits. Jag vill jobba fram ett modernt och personligt formspråk. Och jag använder en blandning av traditionella och otraditionella metoder. Jag vill ta till vara en månghundraårig erfarenhet och skapa något eget.
Ibland vill han komma bort från skålkänslan. På håll ser en del ut som om de vore gjorda i metall.
- Jag vet ingen annan som gör så tunna infärgade träskålar. Men det passar mig som är ett mellanting mellan slöjdare, konsthantverkare och konstnär.

 BO BORG

 

 
 

080918
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst