Nääs Konsthantverk
Bilder krig vatten och öken
Elsa Agelii
13/9-12/10

 


MED NÅL OCH TRÅD MOT EN BÄTTRE VÄRLD
 
Elsa Agelii har startat en folkrörelse

 

Rubriken är en devis för nätverket Täclklebo broderiakademi som startades efter kurser av Elsa Agelii och nu har blivit en folkrörelse med  omkring 800 medlemmar i 26 lokalgrupper i hela landet. Elsa Agellii vill att hennes arbete ska spela roll i samhället.

Hon vistas delar av året i Marocko, där hon målar och broderar och samlar på skräp som hon använder i sina broderier.
  Det är mycket Coca Cola i skräpet, det var torka flera år i Marocko. Och jag läste boken Krig om Vattnet av Vandana Shiva.


Vatten är en allmänmning

Hon reagerar mot hur världsbanken kräver att vattnet ska privatiseras som villkor för att man ska ge lån. Och hur det får katastrofala följder för fattiga människor.
”Skräpbroderier”+ text blev till serien Väldens vatten som handlar om storföretagens privatiseringar av världens vattenkällor. Vandana Shiva skriver också om platser på jorden där vattnet anses heligt. Ett exempel är Thar i nordvästra Indien, en av världens torraste öknar där regnvatten samlas in droppe för droppe. Det kallas Rainwater harvesting och är ett sätt att göra odling och överlevnad möjlig i den svåra torkan. Jag ville med min konst visa följderna av att vi betraktar vattnet som vara. Senare känns det viktigare att fokusera på vattnet som förutsättning för allt liv.


Monsunens vattenströmmar

Arbetet, som började i Marocko och har fortsatt under två perioders vistelser i Indien, har pågått under några år och utvecklas allteftersom nya upplevelser och impulser kommer  till.
Projektet kallas nu:”Bilder kring vatten och öken”. Det är dels en egen utställning, dels ett broderisamarbete med bykvinnor i Rajasthans öken om deras vatten- och vardagsverklighet.
– Jag hade ett telefonnummer när jag kom till staden längst ut i öknen. Så fick jag kontakt med en socialarbetare och berättade om mina idéer om samarbete med kvinnor i trakten. Och hon svarade direkt:” YES, this must be implemented”.
Sedan gav det ena det andra.


Vattenbärerskor

– I min tänkta utställning ville jag ha rader av broderade vattenbärande kvinnor. Vi startade en kurs i broderi för trettio kvinnor. Och bykvinnorna broderade. Och jag köpte deras broderier. Under arbetet blev kvinnorna märkbart frimodigare. Det var påtagligt att den som får möjlighet och kan förverkliga något skapande får självförtroende. De här bilderna har jag med som en del i min utställning. Överskottet blir en fond för mikrolån att användas i byn.
– Den här delen av projektet  kan ses som ett så kallat relationellt konstverk. Då får konsten direkt betydelse i människors liv och påverkar handgripligt deras vardag. Och så vill jag jobba. Det arbetet känns både roligt och viktigt. Det handlar ju om kvinnors möjligheter att ta hand om sina liv.


Grodans sång till molnet

– För mig är det typiskt att samhällsfrågor ständigt kopplar igång mitt politiska jag. Jag är ju textilkonstnär och använder gärna mitt medium till att belysa olika samhällsfrågor. Politisk konst låter för abstrakt. Jag tycker mera om det handfasta engagemanget. Mahatma Gandhi sade:”Man måste leva den förändring man vill se”.
– Mina egna broderier har ofta sin startpunkt i slumptryckta tyger, de får ge impulser till bilder med inspiration från resor, upplevelser och skisser. Kunskap ur böcker och olika texter blir också del i bilden. Och stygn.
– Det här projektet känns som en ytterligare variant av vårt förhållningssätt inom Täckelbo broderiakademi; att i en tid av oro, utbrändhet, krig och girighet är det fria broderiet, skapandet, för många en källa till glädje, lugn och kraft- En motkraft.Till hösten återvänder hon till Indien för att fortsätta arbetet med att utveckla vattenbroderierna till en försörjningsmöjlighet för bykvinnorna.
Utställningen kommer att visas under arbetets gång på flera platser, bl a på Göteborgs konstförening. Projektet har fått stöd av Konstnärsnämnden, IASPIS, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden och Svenska Institutet.

BO BORG

Elsa Agelii håller offentligt föredrag på Nääs Konsthantverk den 17 september, kl. 18

 

 

080910
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst