Åsa Herrgård, Anna Carlson och Patric Larsson
Signs
Förändringens vindar över Kina
Individ, flöde och kommunikation ringar in en ny tid
Konstnärernas Kollektivverkstad, Bohuslän
19/7-10/8


KINA I EN BRYTNINGSTID
 
tai chi dokumenterad på dukenÅsa Herrgård, Anna Carlsson och Patric Larsson


Utställningens titel för tankarna till den kalligrafiska estetik kineserna kallar för skrift. Men Signs är också i högsta grad tecken på Kina i en brytningstid.

Visst finns även ”det gamla och antika” Kina representerat i utställningen, symboliserat bland annat genom Åsa Herrgårds bilder på kineser som utövar tai chi som morgongymnastik. Några blad papper har också avbildat svärdsrörelsen inom tai chi som Åsa Herrgård har utövat med penslar fyllda med vit färg i nyansen ”flying white”, det vill säga det som återstår på penseln när färgen fångats upp av duken.
– Har dokumenterat tai chi, om 20 år finns det nog inte kvar. Det är smalt redan i dag, konstaterar Åsa Herrgård som även fångat utövare av tai chi på rörliga bilder.


Yao, fotografi av Åsa Herrgård

Tillsammans med Anna Carlsson och Patric Larsson har hon inlett ett konstnärligt utbyte med Kunming i Kina. Anna och Åsa har 2003 och 2004 varit där som stipendiater genom T/C Nordica, och Patric har ingått i en grupp svenska konstnärer som i samband med stipendieutbytet haft en utställning i Kunming. En grupp kinesiska konstnärer har också ställt ut här i Sverige. Utställningen Signs är en förlängning av det nu avslutade stipendiatutbytet och bygger på de kontakter konstnärerna i Kina och Sverige fått med varandra.


Patric Larssons Färgade linjer är inspirerade av berättelsen om Aniara, rymdskeppets färd går att överföra till Kinas situation i dag med den förändring som sker, anser han

När Anna Carlsson, Åsa Herrgård och Patric Larsson besökt Kina under längre och kortare perioder har de sett hur landet och framför allt människorna förändrats i riktning mot västliga konsumtionsvanor och västligt tänkande. Det kinesiska skriftspråket består ju av åtskilliga tusen tecken – men i det kollektiva Kina har man hittills saknat ett tecken för ”jag”.
– Av tradition har mannen och kvinnan låtit svärmor flytta in i familjen, men kineserna tar det inte lika ofta för självklart numera och frågar sig allt oftare ”vad vill jag, egentligen?”, förklarar Åsa Herrgård.


Lotus sluten, fotografi av Åsa Herrgård

Utställningen Signs är mer en utställning över den brytningstid den kinesiska andan befinner sig i för närvarande, än prov på kinesisk teknik och stil i händerna på en västerländsk skolad konstnär. Men visst har utbytet även inspirerat till att byta stil och material.
– Innan jag åkte dit som stipendiat ägnade jag mig åt performance och intresserade mig för kinesernas fascination över plasten, berättar Anna Carlsson. När jag kom hem igen började jag måla bilder där det flödade av tusch.

KENNETH ERIKSSON
Anna Carlsson: Sånger från träsket


Patric LarssonAnna CarlssonÅsa Herrgård har dokumenterat tai chi-rörelser, som svärdformen bakom henne

 
 

080730
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst