SLOTTETS KÖK
Ny bok och utställning om maten och livet på Läckö

 

Läckö är inte bara det vita slottet. Det är också ett grevskap med jordbruksmark och fruktträdgårdar. Det är inte heller bara adel och nobless. Massor av vanliga människor arbetade på och kring slottet. För att ge en tydligare och mera heltäckande bild av slottet startade man ett projekt som kallas Kök och hushåll på Läckö Slott. Till säsongsöppningen i år har man öppnat slottsköket och gjort en utställning där. Dessutom har det kommit ut en bok som ger massor av spännande detaljer om livet bakom slottskulisserna.

Zenit träffade en av författarna och utställningsmakarna, slottsintendenten på Läckö Catharina Sjölin.
Vi har öppnat det stora slottsköket för allmänheten. Vi vill komplettera bilden av herrskapen prakt med dem som gjorde jobben. Vi har valt att presentera köket från Magnus Gabriel de la Gardies tid, Läckös storhetstid1650-1680.  40-50 personer jobbade här när herrskapet var på annan ort. Det var uppemot 200 när de var här. Därtill kom ungefär 150 personer som jobbade med byggnadsarbeten på slottet, säger hon.Det var många olika yrken och specialister.
Här jobbade köksdrängar, fataburshustrun Kierstin Jakobsdotter, apotekaren De la Rive, köksmästaren Jacob Obenbeck, trädgårdsmästaren Daniel Waldon, linvävaren Petter och många många andra. Och i bygghyttan arbetade murmästare, tegelslagare, timmermän, snickare och deras lärlingar och skulptörer.
Under den här tiden byggde man till en fjärde våning på slottet. Och man byggde på förborgen för att ha bostäder till den administrativa personalen.
Men det är främst köksgården årets utställning handlar om.
Här fanns alltså kökspersonal som lagade mat åt alla som både bodde och jobbade på slottet, alltså 50-300 personer. Man hade egen produktion av de flesta livsmedel man förbrukade. Och egna jaktmarker på ägorna. Det är delvis en missuppfattning att man kryddade maten för att dölja dåliga råvaror. På Läckö hade man förstklassiga råvaror ur egen produktion. Kryddorna var exklusiva nyheter man vill prova som en del av den slösande lyxen och överdådet.Utställningen om köket är alldeles nyöppnad.
Köket på Läckö slott är unikt! Vi har varit på slott i hela Sverige utan att hitta något liknande. Vi vill visa hur köket fungerade i det här jättehushållet. T ex kan man se den enorma spisen med en kokdel och en stek och grilldel. Motorn som fick grillspetten att rotera var en lite pojke. Man hade murat en särskild skärm som skulle skydda honom från den värsta hettan från den stora glödbädden. Och här fanns pastejbageri. Det fanns ett eget bryggeri, liksom en särskild bakstuga. Och egna avdelningar för geléer och en grönsaksdel med sallad, kryddor och frukt. Köksmästaren som skulle se till att allt fungerade hade en säng i ett rum i direkt anslutning.
Logistiken var förstklassig och genomarbetad i minsta detalj. Ett problem man löste var hur maten skulle kunna serveras varm i salar långt ifrån köket.
Slottets innehav av sänglinne och väggtyger har också studerats.
Vi har gått igenom inventarielistor från 1675 över servetter, linne till sängar och mycket annat. Högintressant läsning, som vi vill dela med oss av. Allt finns prydligt bokfört från rum till rum. Många arbetade i den så kallade fataburen och fataburshustrun var dess chef.Förutom utställningen har forskningarna och berättelserna resulterat i en nyutkommen bok.
Den heter Greve Magnus kök och hushåll på Läckö och är skriven av Erik Holmström, Ingrid Larsson Haglund och mig Catharina Sjölin.
Den handlar om godset Läckö, hushållningen och inventarierna. Livet och organisationen bakom prakten. Den ger svar på många frågor om praktiska saker på ett sextonhundratalsslott som ”vanligt folk” ställer. Här kan man läsa om fatabursinventariet, stallet med alla hästar. Den här boken är mera jordnära och vardaglig än konventionella slottsböcker.

Varför ska man då besöka Läckö slott?
Det är en underbar historisk miljö i en fantastisk skärgård. Här kan man uppleva kultur av alla slag, Alltifrån Opera till Diggiloo. Och nu när jag känner Magnus Gabriel de la Gardie är jag säker på att han skulle ha diggat Diggiloo och våra barockt svanformade båtar.


BO BORG

Läckö Slott är öppet för allmänheten 1/5 -30/9

 
 080706
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst