Harriet Backer (1845 – 1932)
En ljusets magiker
2/7-5/10
Göteborgs Konstmuseum


MÅLAR LJUSET INOMHUS
Harriet Backer central i skandinavisk konsthistoria 

Altargång i Stange kyrka, skiss II


I Norge är Harriet Backer en av de verkligt stora konstnärerna, sida vid sida med giganter som Munch. Senaste gången hon kunde ses här var på Konstmuseets utställning Nordiskt ljus, på åttiotalet, då hon representerades av en minnesvärd bild. Museet har under lång tid sett fram mot att kunna visa fram hennes magiska ljusmåleri i en separat utställning. Möjligheten har öppnats ur ett nära samarbete med Trondheim Kunstmuseum, som under våren 2008 visat samma utställning.

Harriet Backer var också en av de få kvinnliga konstnärerna i Norge som fick uppleva erkännande och respekt för sin konst medan hon levde. Utställningen var hennes första separatutställning i Trondheim och den första utanför Norge efter hennes död. Att den nu också visas på Göteborgs Konstmuseum, en institution som har en av de största samlingarna av skandinavisk bildkonst från denna period, är en viktig markering av Harriet Backers centrala plats i skandinavisk konsthistoria, menar Birgitta Flensburg, museichef vid Göteborgs Konstmuseum i utställningens informativa och vackra katalog.


Solitude, 1878-80
– Harriet Backer är mest känd för sitt måleriskt särpräglade utforskande av ljuset i både bondska rumsmiljöer och i dunkla kyrkolokaler. Hon har en särskild känsla för komplementfärgernas spel och målar ibland svagt gröna och röda nyanser i rum där ljuset faller in genom tunna gardiner men som ändå lämnar rummet genomlyst, berättar Lena Boëthius, första intendent vid Göteborgs Konstmuseum.

 
Landskap från Ulvin

– Hon kom från en väldigt konstnärlig familj; två av syskonen var mycket musikaliskt begåvade. Systern Agathe blev en av Norges allra främsta kvinnliga tonsättare. Brodern, som Harriet Backer tidigt målade av under titeln "Storebror spelar", blev också han en framstående tonsättare. Själv beslutade hon sig efter viss tvekan att utbilda sig till bildkonstnär. Hon var god vän med den norska stilbildaren Kitty Kielland; de reste genom Europa till olika städer, vistades under tio år i Paris där de delade ateljé.


Interiör från slottsförvaltarbostaden

– En tidig målning, kallad Lille Rödhette, från 1872, är ett bra exempel och hon blev också mycket uppmärksammad för denna bild. Redan här kan man börja skönja måleriets vackra ljusbildning, något som alltså kom att bli det viktigaste inslaget i hennes konst, ljuset inomhus. I en annan målning, betitlad Andante, släpps ljuset in i rummets dunkel genom ett stycke uppvikt draperi, ett motiv som blev allt vanligare förekommande i hennes bildvärld. Senare i livet blev hennes måleri överhuvudtaget ljusare och ljusare. Det här är en utställning i tre salar i rad, innanför Fürstenbergska Galleriet, som rent fysiskt beskriver Harriet Backers konstnärsliv, säger Lena Boëthius entusiastiskt.


Kvinna som syr

– Hon målade bara 180 målningar under sitt liv, inklusive skisserna, så hon måste ha arbetat väldigt länge med var och en. Här visar vi 47 representativa målningar under hela hennes utveckling. Hon hade under en tid en egen konstskola, där hon också tog starkt intryck av elevernas verk; man kan tydligt se konstnärliga språng i hennes bildvärld, se hur hon influerades av växlingarna i samtidens konstuttryck. Efter en resa med systern Agathe till Bretagne, kan man se hur hon finner ett nytt sätt att måla. Ljuset inne i rummen växer; ta bara ljusspeglingen i bordsskivan i Bondstugan i Rochefort-en-Terre, Bretagne, då var hon ändå bara 22 år!


Kortspelare, skiss

– I en interiör från Paris 1866 utvecklar hon det här med det röda och det gröna, och en blå färgklang börjar komma till i hennes måleri; som vore hon inspirerad av Bonnard. Figurerna står var för sig i bilderna; ofta tycks de inte stå i kontakt med varandra, ändå finns det en vila och en stillhet i hennes måleri. Hon börjar också arbeta med andra rumsliga ljuskällor, fotogenlampor, eld och brinnande ljus.


Porträtt av Nenna Janson Nagel, född Bacher Lunde (född 1892)
                                                                                                     Harriet Backer
Harriet Backer går tydligt från mörker till ljus i sin konstnärliga utveckling, och hela tiden prövar hon sökande och kravfullt sin egen konst. Efter att hon på 1890-talet varit i Skagen kan man också se hennes magiska ljusmåleri gå ännu mycket längre än tidigare. I målningen Interiör fra Foldalen, från 1920, den bild av henne som var med 1983 i Nordiskt ljus, anar man att hon äntligen har funnit ljuset.

ANDERS THURESSON       

    

 


 
 

080702
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst