Lennart Sjögren
Måleri
Götene Konstförening
Götene bibliotek
6-26/4


I NÄRA FÖRBUND MED NATUREN
Lennart Sjögren söker vila för ett oroligt sinne

 

Poeten och målaren Lennart Sjögren är dubbelt aktuell just nu. Han har kommit ut med en essäsamling om konst med den anspråkslösa titeln Anteckningar om Konst (Almlöfs förlag). Det är fantastisk närläsning av konstverk och både djupsinniga och subtila närläsningar av enskilda konstverk.
- Boken är mina tankar om hur bilder blir till och vad de kan ge en människa.
Och så visar han måleri på Götene konstförening.

Lennart Sjögren ha fått många hedersbevis och utmärkelser. De nios pris, Svenska Akademins Frödingpris och mycket annat.
- Jag bor på Öland, en plats som i mitt synfält domineras av vatten, fåglar och får. Och både som konstnär och människa präglas man av var man bor. På Öland har vi inte det där lilla mjuka, ulliga och gulliga fåret, utan magra, målmedvetna och snabba djur. Och deras rörelse återkommer jag gärna till i min konst.
Han är utbildad målare men kanske mera känd som poet. Han har gått på Hovedsous målarskola. Och är uppfödd i och präglad av en målerisk tradition.
- Jag är en naturvarelse och ser att vi människor har nära förbund med naturen. Gränsen mellan människa och djur är stor men samtidigt obefintlig. Det finns likheter men samtidigt en gräns som aldrig kan överskridas. Jag måste ständigt överskrida den gränsen. Och hålla den kvar.
I sina bilder tar han till vara effekterna av ett glimrande vatten.
- Men jag vill också gestalta djupet. Och fåglarna; jag måste måla fåglar tills jag kan måla dem. Jag vill åt deras rörelse och att de hör hemma i ett element. Mina målningar handlar om det intryck naturen gjort på mig. Jag söker vila för ett oroligt sinne i naturen.Han strävar inte efter att få någon speciell stil i måleriet.
- Men många säger att det syns genast att det är jag och så vill jag själv tro att det är. Jag blandar expressionism och impressionism. Jag tror jag går djupare i känslan än impressionisterna men har ett större lätthet än expressionisterna.
Kanske finns det ett drag av göreborgskolorismen. Inte i den höga koloriten men i anbringandet av färgen.
- Och så är det konstruktiva viktigt för mig. Jag snuddar vid det, men det finns i botten av mina målningar i bildbyggandet och kompositionen. Man hittar ofta en diagonal i målningarna. Det kan vara en väg eller ryggen på en fågel.

Hur ser du som poet och målare på förhållandet mellan ord och bild i ditt eget skapande?
- Det är som att älska två kvinnor. Det kan vara stimulerande men också slitsamt. Jag gör en åtskillnad mellan ord och bild. Jag vill inte illustrera.
Han har aldrig gjort en illustration till någon av sina dikter.
- Man har valt en av mina målningar till omslag till en diktsamling men illustration var det inte. Men jag har både målat och skrivit om havet men det är en helt annan sak. Jag tror inte att de har en direkt påverkan på varandra.
Han har inga symboler i sina målningar.
- Symbolismen är för tydlig och påträngande. Övertydlighet är inte konstens vän. Men i dikterna är det metafysiskt.
- Men Ulf Linde menade att det syns i penseldragen att jag är diktare. Likheten finns i attityden tror jag. Jag både skriver och målar snabbt.
Hur ser du på konstens betydelse för oss?

- Konsten kan vara en vilstol. Men den kan också vara uppfordrande. Vi förfina och dramatiserar vår vardag med konsten. Vi människor vill något ytterligare. Något som vidgar oss. Därför är konsten en livsnödvändighet.
Till slut väljer Lennart Sjögren en dikt ur sin rika produktion som ger oss en bild av poetens syn på naturen ur samlingen Havet -1974. En dikt full av insikt och djup känsla för naturen och hans benådade förmåga att se det stora i det lilla.

”Och björklövet som blev funnet

långt ute till havs

där det vilade

i sin egen grönskande båt”.

 

BO BORG

 

 
 

080417
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst