Channa Bankier
Feltida bilder
Grafik i Väst
29/3-17/4

BLANDAR SINNLIGT MED PORTRÄTTKonstpubliken som hållit sig inom Göteborgs domäner har inte fått se Channa Bankiers svit Höga Visan i sin helhet.

Gotlandsbaserade Channa Bankier beskriver Bibelns text Höga Visan som en fantastisk kärlekshistoria som utspelar sig vid ett bröllop. Trots att epiken ingår i en västerländsk kanon hade hon inte läst berättelsen särskilt ingående innan hon 1992 fick uppdraget att ta fram bilder till texten. Hon fann dikten både sinnlig och bländande i sin skönhet.
Nyligen konstaterade hon också att visningen av sviten i Göteborg på något sätt ”hamnat mellan stolarna” och inte blivit av under hela den tid den existerat. Något som Channa Bankier nu ”rättar till”.


Fågel

Utställningen Feltida bilder innehåller också bilder från hennes utforskande av porträttets olika sidor, ett för henne outsinligt tema.
- Om människan som betraktar sig själv, eller hur den möter en annan människas blick, förklarar Channa Bankier som inte ser det som väsentligt att hon använder sig själv i grafiken.
Hon är främst intresserad av ansiktet som mask.
- Jag drar tag i ansiktet och gör det till en mask. Även katten är en mask.
Trots den stelhet en mask kan visa upp handlar det om den levande blicken som porträttet ger.
Höga Visan-sviten är en serie bilder gjorda för hand i screentryck. Till den andra delen av utställningen på Grafik i Väst har Channa Bankier använt Photoshop som redskap. Hon ser den maskinella framställningen av bilder som lika bra som det traditionella arbetet för hand.
- Det känns som samma sätt att jobba.


Skym

Inte förrän hon lämnat sitt digitala original till en litografisk tryckare, som i det här fallet heter Jim Berggren, som hon själv ser sin grafik i full storlek.
- Först när han har gjort sina överväganden om bland annat svärtan som arbetet sätts ihop och blir till en bild, förklarar Channa Bankier. Någonstans i processen händer mycket intressanta saker. Den är tillåtande, och väldigt spännande.
- Den kräver att jag är jävligt säker på bilden, och att bilden klarar förändringarna.
Även om Höga Visan av henne beskrivs som en handgjord serie finns också här maskinen som ett viktigt inslag i arbetsprocessen. Hon bearbetar teckningarna i en kopiator för att göra själva screentrycket.
- Handgjort och maskinell framställning känns väldigt flytande för mig.


Tankens ljus

Feltida bilder är titeln på utställningen. Feltida i förhållandet till samtidskonsten. Dock har Channa Bankier inget emot dagens konst, där hon känner att det finns mycket kul att se. Det är till själva samtidsdiskursen och dess scen hon känner att hon inte passar in, med det stora behov hon har om att prata om sina bilder.
- Det samtida ska vara så svalt, konstaterar hon.
Samtidsdiskursen betraktar bilderna på ett abstrakt sätt, istället för att intressera sig för samtalet om bilderna, menar Channa.
- Viktigast är vad man säger om bilderna.

KENNETH ERIKSSON
 
 
Tatto

 

Knull080407
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst