GALLERIROND våren 2006 Zenit, kulturtidningen i västÅSKVÄDRET SOM BILD
 
Isak Eldh ger ljudet visuell form
 
 
Ljudet från ett åskväder utspelas inne i ett stort klot som svävar i luften. Muller och knallar strömmar ut från en högtalare i dess ihåliga mitt men dämpas till stor del av isoleringsmaterialet.
I nästa rum kan besökarna ses en projektion av upptagningen från en filmkamera inuti jättebumlingen som visar hur de mjuka glasullväggarna invändigt vibrerar och rör sig med ljudvågorna.
Projektionen på väggen blir som en direktsänd levande bild, formad av ljud. Vi ser ljudet som vi knappt hör.
 
 

– Jag har ansträngt mig för att motverka ljudet. Samtidigt vill jag visa att ljudet finns, säger Isak Eldh, konstnären bakom verket.
– Ljud är vibrationer. Jag hade kunnat projicera det som en ljudvåg på datorn och genom en grafiskt representerad ljudform. Men här blir skakandet påtagligt.
Han liknar bilden vid en målning, ganska konkret men samtidigt öppen för associationer. Den kan föra tanken till en jordbävning eller vulkanutbrott. Eller ett instrument som en läkare för in i en blodåder.
Isak Eldh spelade in åskväder i somras genom att öppna fönstret i sin lägenhet i Majorna och ställa upp två mikrofoner. Upptagningen i installationen omfattar tio knallar och mullranden i olika styrka.
Klotet byggde han upp på plats i galleriet genom att lägga glasullen över en ställning som han gjort i förväg av trä och stora hönsnät.
– Det har något av moln och himmel över sig.
Skalan och förhållandet till rummet intresserar honom. Hela spektret av storlekar är tänkbar.
– Det kan vara en planet eller en atom.
Den svavelgula färgen som varierar starkt på glasullen liknar han vid ett gult stormljus. Kanske påminner det oss om naturens makter och förebådar avgrunden.
Isak Eldh är konstnären som gått ifrån penslarna. Under sin tid på Valand gick han ett utbytesår på kompositionslinjen.
- Alla mina utställningar har varit ljudinstallationer. Jag har alltid varit intresserad av det visuella i syntes med ljudet. Att göra det fysiskt.
Han brukar vara beredd vid datorn och spela in vilka ljud som helst. Åskväder har han spelat in flera gånger.
– Jag är intresserad av att konstruera ljud och göra fältinspelningar. Det kan vara mumlet på ett kafé och fyrverkerierna varje nyårsafton.
Ur ett bubbelbad av ljud bygger han rummet som uppstår i högtalarna. Det är kompositioner där slumpfaktorn får styra.

 
 
JAN BERGMAN