Pia Erlandsson
Akvarell
Galleri Rita
29/3-10/4

KÄNSLOR I DISTINKTA LINJER 
Pia Erlandsson är fascinerad av ansikten och händer
 

Mycket papper och mycket vatten går åt när Pia Erlandsson gör sina akvareller. Men det är teckningen och den fångade känslan som är viktigast.
– Jag måste lyckas med ansiktet först, sedan håller det att lägga på vattnet, förklarar hon.

En mycket stor del av den produktion hon ställer ut nu har kvinnor som huvudmotiv, inte sällan med en man som ”komplement”. Dock handlar det mer om människor i allmänhet än vilket kön de har.Ett tydligt och gemensamt drag i dessa akvareller är att de visar ett distinkt ansiktsuttryck som röjer mycket känslor. Det är också där arbetet med akvarellen tar sin början.
– Jag söker ett ansiktsuttryck hos mig själv eller någon annan, och det måste jag lyckas med först innan jag kan gå vidare. Jag är fascinerad av ansikten, och händer och fötter.
Hennes väg fram till en färdig akvarell går ofta via flera försök där hon kastar mycket papper men också tar med sig det hon lyckas med till nästa papper.
Hon gillar att använda sig av ”pigment som biter sig fast”, och som hon sedan lägger mycket vatten på för att få fram en rörelse. Sedan tidig ålder har hon också tecknat mycket


Dansgolv

Känslorna är starkt framträdande i de bilder som Pia Erlandsson själv benämner som ”mina kvinnor”.
Enstaka bilder har en smått romantiskt skimmer över sig i en situation som borde lysa av lycka , men där man i kvinnans ansikte kan utläsa känslor som lite tvivlande och osäkerhet. En del av detta uttryck kommer inifrån.
– Man tvivlar på sig själv, undrar om man räcker till. Kanske är det det som kommer fram, undrar Pia som också ser sådana funderingar som att de tillhör livet i stort.


Dansmodell 1

Hennes tid som konstnär på heltid är relativt kort. Det är bara två år sedan som hon slutade jobbet som arbetsterapeut för att pröva sina vingar i den mer ”otrygga” och oförutsägbara banan som konstnär.
Redan när hon avslutade sin utbildning som arbetsterapeut kände hon att det var något av ett felaktigt val. Men bestämde sig också för att med tid och konstnärlig utbildning kan hon också jobba som konstnär.


Dansmodell 2

– Lusten och viljan växte fram mer och mer, och jag tog tjänstledigt för att pröva lyckan, berättar Pia Erlandsson som dock trivts med jobbet som arbetsterapeut och på köpet fått en tränad blick för anatomin i vila och rörelse.
Beslutet att ta steget från en fast och trygg anställning var inte utan vånda och frågor som om det kommer att fungera och om hon räcker till konstnärligt.


Kvinna i vitt

Sådana tvivel verkar vara skingrade hos henne i dag, och hon funderar mest på hur hon inte ska stagnera i sin utveckling.
– Jag experimenterar mycket, för jag vill inte fastna. Det är viktigt att inte tappa lusten, utan jag vill hela tiden göra bilder på nya sätt, säger Pia Erlandsson.

KENNETH ERIKSSON

 
Kvinnoporträtt

 
Väntan


080330
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst