Henrik Allert, Jan-Åke Andersson, Marie Beckman, Nisse Holmström, Anna Landgren, Jussi Ojala, Gunilla Råberg
Sju Skaraborgare
Galleriet Rörstrands Museum, Lidköping
18/3-30/6


 RÖRSTRANDS MUSEUM ÅTERINVIGT
Sju skaraborgare med keramisk mångfaldGunilla Råberg


Curator Mats Jansson har valt några av de han tycker är de mest intressanta keramikerna i Skaraborg till utställningen Sju Skaraborgare. Utställningen öppnades när Rörstrands museum återinvigdes av kronprinsessan Victoria.

Utställningsurvalet är gjort bland konsthantverkare inom regionen som fokuserar på materialets uttryckskraft. Det är keramiker som i hög grad arbetar inom det traditionella konsthantverket men på ett nyskapande sätt, säger Mats Jansson.
Det känns mycket spännande att få presentera några av Skaraborgs mest spännande företrädare för den keramiska konsten på ett sätt som belyser den konstnärliga mångfalden i teknik och uttryck.
Det finns många bra konsthantverkare i Skaraborg. Vi har hållt på länge och synts i Sverige och internationellt, säger Anna Landgren.
Hellidens folkhögskola har varit viktig för många av oss. Förre formgivaren och läraren Inger Persson har varit en viktig lärare och inspiratör för oss. Hon har också följt oss och våra arbeten efteråt.


Nisse Holmström

Man kan inte se några regionala kännetecken. Utställningen visar i stället exempel på vår regionala särart, menar Nisse Holmström.
Många av oss är väldigt seriösa, för bra konsthantverk är ändå så svårsålt, säger Anna Landgren. Och Inger Perssons stränga kvalitetskrav har håll sin vakande hand över oss., säger Anna Landgren.
Och det är långt tillstorstan, så vi har inte så mycket att snegla på. Därför blir vi egna i våra uttryck, säger Nisse Holmström.

Har ni någon anknytningen till Rörstrand?
Kontakten med Inger Persson som arbetade där är viktig. Henrik Allert jobbade på Rörstrand i mitten av sextiotalet. Och Jussi Ojala har arbetat här som drejare en kort tid.


Jan-Åke Andersson

Gunilla Råberg visar en serie av väggbilder med mönster av händer.
Det här är en helt ny typ av verk för mig. Jag visar ett  dussin mosaiker. Jag har jobbat med ett motiv av händer. Händerna är ju tankens förlängning. De utför vad hjärnan tänker ut. Ibland ser de ut som det gripverktyg de är. Andra gånger som singlande löv. Det är roligt att visa att människan likanar andra saker i naturen.Ibland jobbar jag med förgyllning.
Jag jobbar med fotodekaler som jag gjort i dataprogrammet Photoshop.


Anna Landgren

Det är släkt och vänner händer jag jobbar med. Det blir som porträtt. Händerna säger ju så mycket om människan.
Mina verk är mera intuitiva än estetiska. Och det är roligt at jobba med guld för att det är vackert och magiskt. Det blir en kontrast mot de tunga krukor och kannor i grov lera jag gör i vanliga fall.
Gunilla Råberg är verksam i Öglunda mellan Skara och Skövde. Där är hon nu i full färd att bygga en ny ateljé.


BO BORG

 

Gunilla Råberg 080330
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst