GALLERIROND hösten 2005


Hasse och Gerd Ekdahl
 
 
 

Under de senaste åren har välkända konstnärsparet Hasse och Gerd Ekdahl från Göteborg genomfört några intressanta gemensamma utställningar i regionen. De lever och arbetar tillsammans och sida vid sida i helt skilda tekniker som måleri, textil, blandteknik och glas men med helt olika utgångsläge och ändå har där alltid funnits ett samförstånd och en ömsesidig respekt, som idag förvandlar deras konstnärsmöten till något mer än en traditionell konstutställning.

Det handlar kanske om en filosofisk betraktelse över människans förhållningssätt till livets gåtfullhet, livet som ett skapelseunder i en magisk kraftladdad process. Båda berättar i sina bilder om människans utsatthet och naturens kraftfält men med olika ingångar och blottlägger sin förundran över tillvarons andliga krafter.

 
 
Nu i höst är de aktuella med utställningen Möte och mellanrum i Konsthallen Vitehall, Kungsbacka 17 sept–15 okt. Onsdag kväll 5 okt håller Gerd Ekdahl föredrag och presenterar sin bok ”Det brukade vansinnet”.
Gerd Ekdahl har alltid tänkt, känt och arbetat hårt med sig själv, sin omgivning och sitt konstnärskap. Hon gick på Konstindustriskolan och Valands Konstskola 1962–68 och har blivit känd för sina starka textila bilder i offentlig miljö, men numera rör hon sig helt fritt mellan olika tekniker som textil, olja, akvarell, collage, grafik och nu på senare tid glas. Under lång tid har hon sökt efter ett tydligare transparent uttryck i sina vävar och idag har hon med screentryckta brända glas invävda i nylon och metall lockat fram ett nytt gnistrande nästan överjordiskt ljusskimmer.
 
 
Gerd Ekdahl är en stark och levande personlighet, som hävdar att bilderna föds ur en ständig kamp med livet. Med stark mänsklig instinkt sjunker hon in i problematiken och kretsloppet födelse–liv–död och poesin har ofta blivit en plattform för bildens tillkomst. Gång på gång måste den kraft återvinnas, som uppstår där konsten och livet när varandra. Hennes vilja att inte ge upp omsätter hon inte utan kamp till en skapande process och i självutlämnande bilder märks både lust och oro inför människans tillvaro. Utan att snegla åt tid och trender beskriver hon naket och avskalat det mänskliga genomlyst av andlig kraft. För att nå fram krävs det ärlighet, mod och hänsynslöshet mot sig själv.
Med den nya boken ”Det brukade vansinnet” berättar hon om oräddhet och om modet att ständigt börja om.
– Det är viktigt att utsätta sig för det svåra. Att ständigt börja om, att lära sig använda sina sinnen och lita på dem för att hitta livet!
Hasse Ekdahl har alltid varit en konstnär med stark integritet och stor hängivenhet i sitt yrke, en verklig målare i vår hetsiga tid.
 
 
Han kommer ursprungligen från Lidköping och studerade vid Slöjdföreningens Skola, Académie National des Beaux Arts i Paris och Valands Konstskola under åren 1956–67.
Under de oroliga revoltåren i slutet på 60-talet gick han sin egen väg och var mer intresserad av miljö och natur än politik och arbetade intensivt med utställningar om miljöförstöring under några år.
Därefter har han länge varit känd som en märkligt intuitiv och passionerad naturlyriker med olja och tempera som uttrycksmedel och har med åren blivit en mästare i att stegra färgen till en hetsig, nervig laddning. Det är både visionärt och hemlighetsfullt och ibland dyker reminiscenser ur tidigare århundraden fram.
Tydliga avgränsade former skulle kunna förvandlas till en abstrakt intellektuell lek om det inte vore för det starka engagemanget i bilden, som får allt att vibrera och röra sig. Förhållandet färg-form-känsla beskriver en spännande gåta, men det lämnas inga svar i bilden. Resultatet utgörs istället av intuitiva energiattacker.
Hasse Ekdahl arbetar aldrig med en färdig strategi utan betonar att det är viktigt att underordna sig processen, ingivelsen och slumpen i bilden och bli ett verktyg, en förmedlare.
– Det är meningslöst att försöka leta efter någonting som saknas i målningen. Det känns bättre att hitta det som bilden kräver. Det är den som bestämmer processen och styr mig i arbetet.
 
 
 
Hasse Ekdahl har utfört många offentliga utsmyckningar och gillar att se hur konsten kan få en viktig funktion i människors närmiljöer. Nyligen har han avslutat ett uppdrag för Riksbyggen på Barken Beatrices gata i Sannegårdshamnen, där betong och klinker använts för en portinramning och ett hörnparti i fasaden på ett nybyggt bostadshus. På ett överraskande sätt har han också använt måleri för att skapa liv och variation i utsmyckningens betongelement. I dessa rena nyfunkismiljöer har hyresgästerna själva betonat vikten av bra konst i boendemiljön som en garant för trivsel och skönhetsupplevelse.
När man som Hasse och Gerd Ekdahl har levt och arbetat bredvid varandra under många år är det också nödvändigt att bevara sin integritet och skapa utrymme för en privat sfär, som kan ge ny kraft men också lugn och vila för att komma vidare i utvecklingen. Det är dessa ”mellanrum” som är så livsviktiga för skaparlusten. Det bidrar också till att det är spännande att mötas som jämlikar i en gemensam utställning.
 
Gerd Ekdahl
 
Hasse Ekdahl
 
 
GUN HELLERVIK