Margareta Persson, Galleri Koch, Stenungsund 29/3-14/4 
Margareta Blomberg, Galleri F, Borås 23/2-12/3
Konstvandring KVIRR 21-24/3 >>>


GERLESBORG 
Inte bara konstskola
 
Foto: Håkan Carlbrand

Längst in i Bottnafjorden i en av de topografiskt mest intressanta delarna av Bohuslän med dramatisk markering mellan land och hav ligger Gerlesborgs konstskola, som sedan starten  1944 utvecklats till ett viktigt kulturcentrum för hela Västsverige.


Skolans grundare och drivande kraft under flera decennier professor Arne Isacsson framstår idag som en mycket säregen företeelse i svenskt konstliv.
Drygt 90 år gammal står han på höjden av sin konstnärliga bana samtidigt som han med sitt pedagogiska arbete i Sverige och utomlands lyckats skapa en bestående positiv anda, ett kamratskap och en delaktighet i en bred svensk-europeisk kultur, som verkat befruktande på många svenska konstnärer.


Arne Isacsson

I Gerlesborg blomstrar sedan länge en kulturhärd, som är en älskad plats för utbyte av kreativa tankar och idéer. En bred, öppen humanistisk förankring, som lett till utvecklandet av den berömda  gerlesborgsandan har i sin tur smittat av sig på omgivningen.
Nuvarande skolchefen Klas Barthelsson startade de första åren i ekonomisk oro, men idag har skolan ett 40-tal årselever från olika delar av Sverige, stabil finansiering och en starkt utökad verksamhet tack vare nyförvärv av fastigheter.
Efter avslutade studier har många elever stannat kvar i området. I över 60 år har skolan stimulerat hela bygden med ökad inflyttning och med en hög koncentration olika konst- och kulturarbetare, som i längden har kunnat påverka och luckra upp en traditionell bygd med starka schartauanska inslag.
I skuggan av Gerlesborg har det vuxit upp kollektivverkstad, olika kulturföreningar, konstvandringar, internationellt konstutbyte, festivaler, utställningar, musik- och teaterverksamhet. Många konstnärer kan idag vittna om en synnerligen vital kulturbygd.
För Arne Isacsson fick det egna konstnärskapet vänta till efter pensioneringen. Han har med en enorm arbetskapacitet, energi, viljestyrka och framför allt god organisationsförmåga tålmodigt befäst Gerlesborgskolans ställning och gett den en unik position, som andra sedan kunnat bygga vidare på.
Trots sin höga ålder arbetar han fortfarande varje dag för att komma vidare i sin egen konstnärliga utveckling. Måleriet i olja och akvarell har varit expressivt och lyhört men han är mest känd för sina blixtsnabba intryck i akvarell av de bohuslänska bergen.
På senare år har han prövat nya tekniker med collage, monotypier och laminat och i ett pågående projekt med skulptören Pål Svensson arbetar han med utvecklingen av Urtjuren från tidernas begynnelse: En fem meter hög skulptur i granit och akvarell!
– I själva arbetet och tiden man har till sitt förfogande ligger möjligheterna till fortsatt utveckling. Genom hårt och idogt arbete kan man kanske ta några kliv framåt som konstnär, säger Arne Isacsson.
– Under hela min verksamma tid i Gerlesborg har jag närts av både landskapet och ljusförhållandena men nu är det ljuset som tar över i betydelse. Skolan har genererat mycket  kraft i bygden och idag lever man inte enbart av jordbruk, fiske och stenindustri utan numera finns här också ett produktivt kunskapssamhälle som har stor ekonomisk betydelse.


Margareta Blomberg

Arne Isacssons hustru Margareta Blomberg med utbildning från Konstfack i Stockholm och alla tre Gerlesborgskolorna har vid sidan om maken  deltagit i arbetet med skolan främst under de tidiga åren,  då denna verksamhet fick gå före det egna konstnärliga arbetet. 
 
Margareta Blomberg bär på minnen av  ljus från ostkustens skärgård och från många vistelser i Provence, men det speciella ljuset i Gerlesborg blir mer dramatiskt med närheten till öppet hav och alla skiftningar, som sprider gnistor.
Hennes bilder i främst olja bär alla på en spröd ömsint ton och är fulla av ett transparent ljus oavsett det gäller  modellstudier eller  stilleben. Hon upplever att publiken och konstintresset har vuxit under senare år.
– Här är verkligen ett stort publiktryck under sommarhalvåret, säger Margareta Blomberg.  
– Konstvandringarna under påsk har också bidragit till ett ökande intresse för hela bygden, men vi har en omgivning som visar respekt för den enskildes integritet och arbete. Efter alla år tror jag faktiskt att de närboende blivit mer kulturintresserade.


Margareta Persson

Margareta Persson, välkänd bildkonstnär, konstskribent och inspirerande föredragshållare bor i närheten  mittemot Gerlesborgsskolan, där hon också undervisar periodvis.
Hon studerade vid Hovedskous målarskola  1986-90 och har under många år pendlat mellan Göteborg och Bohuslän. Visserligen kommer hon från Värmland och Stockholm men uppväxtens minnen handlar ändå om hav, ljus och skärgård och därför känns miljön vid Bottnafjorden hemtam. Här finns arbetsro och vintern ger dessutom behövligt lugn. Hennes rena abstrakta bilder i tempera och grafik har på senare tid fått en större fasthet med en djupare färgskala och en mer uttalad rumskänsla.
– Som konstnär behöver jag växelverkan. Bilderna i min nya öppna ateljé blir annorlunda än i stan och ljuset kristalliserar ut andra former, säger Margareta Persson.
– Tystnaden och lugnet vintertid befrämjar  koncentrationen, men det är också viktigt och roligt att det händer mycket under sommarhalvåret. Det finns  många bofasta konstvänner häromkring och längtar jag efter sällskap så bor det trevliga kollegor och andra kulturtintresserade på nära håll.

Inger Wallertz (t h) bor och arbetar i Övertun strax norr om Gerlesborg och är samtidigt periodvis lärare i måleri på konstskolan. Hon bytte yrkesliv relativt sent och studerade vid Hovedskous målarskola i Göteborg i vuxen ålder på 80-talet.
Hon är en verklig målare som älskar den sega, sinnliga oljefärgen och den ljusskimrande temperan. Måleriet bygger på minnen av ljus från olika dagrar i landskapet. Rumslighet och djup skapas  med aktiva ytor i ett kontrastrikt växelspel ljus-mörker eller varma-kalla färger till en spänstig helhet.
Bilderna har med tiden blivit alltmer abstrakta och rena.
– Jag arbetar mycket och behöver koncentrera mig i ensamhet och tysthet, men vid behov finns det alltid trevligt sällskap i närheten, som är intresserade av utvecklande samtal. Utställningar, seminarier, bio och konserter arrangeras på skolan och särskilt sommartid finns här lika många aktiviteter som i en storstad, säger Inger Wallerz.


Skulptur av Jan Bergh

Skulptören Jan Bergh med utbildning på Konsthögskolan i Stockholm var under många år bosatt i Värmland men en stenkurs 1994 på Kollektivverkstan nära Gerlesborg förändrade i ett slag hans liv och yrkesinriktning och idag bor han periodvis i Tossene nära stenbrotten. Mötet med den bohuslänska graniten frigjorde nya tankar och idéer och den långsamma processen stämmer i arbetet med enkla evighetspräglade tecken och symboler.
– Kollektivverkstan i Bohuslän har haft en fantastisk utveckling! Här finns ett 60-tal medlemmar med olika tekniker och ett härligt arbetsklimat. Läget är perfekt under sommarhalvåret, då mängder av turister hittar hit, säger Jan Bergh.
Under alla år har det funnits en naturlig växelverkan till bygden och dess viktiga stenindustrier och vi har gett varandra ömsesidig näring! Här är verkligen ett sjudande liv sommartid och dessutom goda försäljningsmöjligheter!
Bildkonstnären Christina Ärlestig från Norrland har sin utbildning från Gerlesborgsskolan i både Stockholm och Bohuslän och bor sedan 90-talet vid Ävja stenbrott i närheten av Gerlesborg. Landskapet har alltid haft en stark dragningskraft på henne eftersom det ständigt lockar och utmanar med sin rumslighet och sina snabba ljusförändringar. Periodvis är hon också lärare på Gerlesborgskolan.


Christina Ärlestig

Hon är känd för bilder i akvarell, bivaxoljekrita och olja i olika abstraktionsgrad och med ett fåtal enkla motiv. Hennes resor vintertid till Marocko under de senaste åren har avsatt sig med märkligt varmröda toner i ett alltmer abstrakt måleri.
En vital kulturkrets har vuxit fram i etapper och många fantastiska lärare som varit knutna till skolan har trivts så bra att de blivit kvar i bygden. Olika människor lockas hit både av naturen och det generösa kulturella klimatet och som ensam konstnär är det viktigt med kollegor och bra diskussioner. Det är uppenbart att alla vill bo och leva i ett fruktbart och kreativt sammanhang.

GUN HELLERVIK

 


Målning av Margareta Persson


080224
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst