Nils-Erik Mattsson
Grafik, objekt
Galleri SkarLiden, Vara
9-24/2


VILL FÅ MÄNNISKOR ATT SE PÅ ETT NYTT SÄTT 
Nils-Erik Mattssons bilder utgår från vardagen

Med grafik i små upplagor arbetar Nils-Erik Mattsson från Bolaget Vardagsbilder i Mölndal.
Han har jobbat mycket med grafik genom åren. Just nu är han inne i en fas när han bearbetar foton som han tagit.

Han gör collage i dataprogrammet Photoshop vilka trycks som silkscreen, litografier eller fotogravyrer.
 Jag jobbar mycket i tryckpressen. Trycker om och förändrar… Det är nästan som att måla. Jag experimenterar mycket.
Det förutsätter nästan att man har en egen verkstad. Och han är en av medlemmarna i Bolaget Vardagskonst med bl a Jim Berggren, Nina Bondesson och Britt Marie Järn.
Barren

Nils-Erik Mattsson visar ett 30-tal representativa verk från de senaste fem åren. Förutom grafiken en del objekt.
Bilderna hänger ihop motiviskt och ett pilkastningsmotiv återkommer. Det finns en monter på utställningen med de föremål han utgått ifrån.
 Jag har manipulerat piltavlan i datorn. Pilarna är fotograferade för sig. De olika delarna är inscannade. Så har jag målat på. Jag återanvänder gärna mina bilder i andra bilder. Och drivkraften och ledstjärnan är hela tiden experimentlustan.

By the Pool

Några av verken har sin utgångspunkt i svartvita fotografier han tog i Umbrien i Italien.
 Jag fotograferade analogt på storformatsnegativ. Sedan har jag scannat in bilderna i datorn, manipulerat dem och färgsatt dem i Photoshop. Jag skriver aldrig ut konstbilderna i skrivaren annat än som skissmaterial.
 Datautskrifter  fungerar inte konstnärligt för mig. Jag gör ju mycket av jobbet i tryckpressen. Det blir en viktig kvalitetsskillnad. Jag kan då t ex förtäta och öka färgmättnaden, trycka över och dämpa.


Svit 39

På så sätt liknar hans grafikprocess måleriet.
 Jag jobbar gärna med oortodoxa metoder och har aldrig varit grafikfundamentalist. Jag gör som regel tio tryck och tio varianter. Jag jobbar med grafik för att jag vill få ut mina bilder till många genom att priserna blir lägre.

Hur ser den typiska Nils-Erik Mattssonbilden ut?
  Det är alltid ett foto i botten. Jag har en stark personlig relation till det jag gör.
Och det finns alltid en människa med på något sätt.
 Ibland hittar jag en sak på gatan och efter några år kommer den med i en bild. Jag vill påstå saker med mina bilder. De är politiska, jag har  mina rötter i politiken. 
 De har anknytning till vardagen och är aldrig bara en fröjd för ögat. Jag vill ifrågasätta konventionerna och få människor att se på ett nytt sätt. Jag vill peka på undanstuvade sammanhang.

The Knives

Bilderna med pilkastning som tema handlar om utsatthet. Ett typiskt drag är att i hans bilder blir ett något helt annat; en tejpbit blir en apa eller några pappersrullar blir ett landskap.
 Mina bilder förändras över åren. Jag har ett brett sortiment som konstnär.
Han utbildades på Valand 1974-80, på den tid det var möjligt att jobba  med allt möjligt. Han  har jobbat med konst i hela mitt liv och har bl a gjort ett trettiotal, offentliga utsmyckningar.


Under parasollet

Närmast ska han ställa ut med sina kollegor på Dalslands museum i mitten av mars. Och till hösten blir det på Flamménska galleriet i Borås.
Just nu arbetar han i ett projekt i Vara. Det är ett slags friskvård med kulturella förtecken som  fortbildar personal i skola och förskola.

BO BORG

 


 

080219
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst