Open Call - entropi                                            
Röda Sten  2 feb – 6 april, 2008


VÅRSALONG MED SLUMPEN SOM JURY
Jonathan Josefsson gör jättemålning på plats
 

Som en vårsalong fast utan sedvanlig jury. Så fungera Open Call där curatorn Lisa Rosendahl ifrågasatt sin roll som ständigt initiativtagare i den konstnärliga urvalsprocessen.
Hon har låtit slumpen avgöra.

446 konstnärer från när och fjärran hörsammade Lisa Rosendahls öppna anrop. Av dem har 25 valts ut med hjälp av en process vars slumpmässighet deriverats ur den idé som en amerikansk konstnär, Donald Burgy, gav uttryck för i konstverket Time Information Idea (1969). Alla uttryck var välkomna. Med svart bindel för ögonen drog Lisa Rosendahl under 5 dagar lika många bilder.
Burgys verk handlar om hur vi öppnar oss mot världen, hur vi söker sammanhang och mening genom att sortera och reducera våra intryck. Verket ger instruktioner som, omarbetade efter Röda Stens förutsättningar, använts för att systematisera ett antal konstverk och tematisera dem i relation till varandra.
Det gemensamma tema som utkristalliserades ur de slumpvis utvalda verken blev begreppet "entropi". Ett sätt att tolka ordet i det här sammanhanget är, likt viskleken, hur ett grunduttryck kan undergå total förändring under processens gång.



Ett av utställningens verk har skapats av Jonathan Josefsson, graffitikonstnär, vars "tag", Ollio, med stor säkerhet finns kvar någonstans på Röda Stens råslitna väggar. Långt innan byggnaden ens var påtänkt för dess nuvarande innehåll hade han och kompisarna lärt känna rivningshuset grundligt, med sina sprayburkar i högsta hugg.
– Det var ganska farligt att vara här inne i dunklet, med stora hål i golven men det var ju också spännande.
Han ställer samtidigt ut mattor på restaurant Pour Bon på Korsgatan, fram till 22 februari. Han har en magisterutbildning på HDK i textilkonst men på Röda Sten är det bara måleri. Röda Sten byggde upp en vägg för hans verk och Jonathan Josefsson började skissa på en stor målning som sedan utförts på plats.
– Annars gör jag aldrig skisser; mina målningar bygger på improvisation, men det här utrymmet var så stort att jag kände för att göra en disposition för att ha koll på rytmen i målningens färgfält.
Målningens strukturer har helt tydligt hämtat inspiration ur både graffitikonsten och ur dess måleriteknik med spray och akryl med skulpturalt massiva färgelement som bildar en rörelse genom hela bildytan.
Titeln är Don' Stop och handlar också om att inte sluta, om det kontinuerliga, om konstnärens skapandeprocess som två dagars performance i utställningshallen. Målningens plats, alltså en av rummets väggar, ställer många frågor, om rätten till det offentliga rummet, om graffiti, om ute och inne, om det gränsöverskridande.
– Jag har smugit in tre fragment som koncentrerar blicken mot målningens centrala område, som ett slags samlande kontrapunkter, för att helhetsbilden skall bli mindre väldig och abstrakt. Om någon skulle vilja köpa dem så får jag väl såga ut dem ur målningen!


Ur utställningen. Irene Gabrielsson: Familjen

Det var Jonathan Josefsson som målade det mycket uppmärksammade elskåp, som står ett stycke in i Botaniska Trädgården, strax intill ett nytt område med lökväxter.
– Det var meningen från början att jag skulle arrangera växternas placering utifrån graffitins formspråk men det funkade inte.
Samtidigt hade han under ganska lång tid målat över hundra elskåp över hela stan, olagligt naturligtvis. När personalen fick reda på det gav man honom i uppdrag att helt legalt måla det där skåpet.
– Dessutom har jag målat en logo av Grateful Dead på en mur inne i lökträdgården. Fast den är borta nu.

ANDERS THURESSON      

 
Medverkande konstnärer: Beatrice Hjalmarsson, Eva Carlstein, Miro Sazdic Löwstedt, Katrina Loelv, Eva Borg, Tiina Leino, Jonathan Josefsson, Jörgen Dahl, Petra Thorngren, Anna Lamberg, Katja Kytökangas, Linus Ström, Iréne Hansson, Irene Gabrielsson, Markus Hamburger, Johan Hultgren, Gunilla Holmlund, Victoria Andersson, Gunvor Hillevi Nilsson, Naomi Potter, Margareta Hall, Win Mui Yuen, Björn O. Olsson, Catharina Bergsten och Agnes Thor.


 

Naomi Potter: The Thin Body Theory



Victoria Andersson: Norrländska löpsedlar




Margareta Hall: Katt i sin blomning


080716
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst