Arkitekterna Björn Gross och Josef Wideström
Arctic Studio, Sveagatan 1


KONSTEN GÅR UNDER JORD
 
Arctic Studio vill flytta till tunnel i Klippan
 

En idé om att söka upp en tuffare, råare miljö ser ut att föra Arctic Studio under jord!
– Vid ett besök i Klippan upptäckte vi en övergiven bergtunnel, avslöjar
Björn Gross och Josef Wideström de spännande planerna.

– En gång i tiden användes den för farliga transporter mellan kajen och industriområdet. Vi vill försöka skapa ett komplement till Röda Sten. Just nu handlar det mycket om tunnelns klimat och om hur det artificiella ljuset skall se ut.
– Vi ser också stora möjligheter till ett brett samarbete med Konstnärernas kollektivverkstad (KKV). Här ute finns inga gallerier.
Higab står som ägare till tunneln och duon önskar driva en ombyggnad i egen regi, med lägre kostnader. Ingen hyra är aktuell; tunneln har legat där länge utan att någon har använt den.
– Med fyra meters bredd, åttiofems meters längd och med skrovliga, utsprängda väggar är det egentligen just ett galleri, i ordets ursprungliga betydelse, säger Björn Gross och Josef Wideström.
Ärendet ligger hos Stadsbyggnadskontoret och skall vidare till Fastighetskontoret för beredning.
– Vi får se vad där finns för problematik, men den substans vi funnit här leder oss vidare till något nytt. Vi har möjlighet att hyra ett litet projektkontor av KKV; det handlar om minst ett års projektering innan vi kan flytta in, någon gång under 2009.
Det kan bli litet vad som helst, en utställningslokal, kanske en konsthall med stark anknytning till KKV.
– Det är roligt att Gerth Wingårdh visar några av sina hus på Röhsska och vi vill också slå ett slag för arkitekturen.
4 april blir det utställning med presentation av projektet på Arctic Studio. I mars väntar den  sista konstvernissagen på den gamla adressen i Linnéstaden med Thina Segerström, som visar arkitektoniska skulpturer tillsammans med Fredrik Olausson, arkitekt och konstnär.
I maj är det dags för Grand Final, sedan flyttar duon ut.
Arctic Studio är sedan drygt två år en etablerad arena för konst, arkitektur och design. Björn Gross och Josef Wideströms intresse för det gränsöverskridande började spira ur den egna arkitektverksamheten och de önskade utveckla tankegången.
I Arctic Studios utställningar blandas olika konstnärliga uttryck, alltifrån bildkonst och skulptur till modedesign och möbeldesign. De vill lyfta fram det arkitektoniska och rumsliga i konsten, samt det konstnärliga i arkitekturen.
– Vi sökte från början egentligen en lokal för vår egen verksamhet. När vi fann den här var den inte alls iordningställd. Det var bra för oss; vi kunde bidra med eget arbete för att planera rummen efter våra egna idéer.
Det hade ju varit ett slakteri innan de tog över lokalen.
– Och vi fann väl en eller annan gammal slamsa här och var bland asbest och slitna kakelväggar. Många av våra besökare har varit kunder i det gamla slakteriet. Vi bröt upp det gamla och byggde nya väggar, berättar de i mun på varandra.
Tidigt såg de potentialen i gränsöverskridandet mellan olika konstuttryck.
– Vi har ett genuint intresse för konst och design och vet att de kan berika varandra. Det finns många arkitekter som har målat och många konstnärer som varit arkitekter. Vi ser också en skulptural relation mellan byggande och landskap.
De ser det som ett slags kulturgärning – andra gallerier är mer intresserade av annat; de utgör en rätt sluten värld.
– Vi har många besökare från t ex byggnadsvärlden som här kan möta andra, närbesläktade, världar i arkitektur och konst.
Arctic Studio hade ett första prövoår 2005 och har nu drivit verksamheten i snart tre år. Mot en del arbeten åt bostadsrättsföreningen fick de ett första år hyresfritt. Men vissa andra verksamheter kopplade till utställningarna, som fester med väl hög musik har de boende upplevt som störande
De bestämde sig för att söka en annan lokal i en tuffare miljö och framförallt inte nödvändigtvis i ett galleritätt område. Tidigare låg här ett enda galleri. Under en ganska kort tidsrymd har det utvecklats till sju.

ANDERS THURESSONLäs om Jenny Forsgrens utställning anamnesia på Arctic Studio >>>
 

080129
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst