Gerd Ekdahl
målningar och screentryckta glas i nylonväv
Göteborgs konstförening 13/10–4/11

 TID OCH TRANSPARENS
Gerd Ekdahl arbetar spontant 


Brofäste, olja på duk

Gerd Ekdahl är inte direkt någon minimalist, hon vill ha med allt. Gerd har arbetat som konstnär i 35 år och har fortfarande lika roligt med konsten som när hon började. Det syns i hennes målningar.
Hon pratar som hennes målningar ser ut, hon säger mycket och tanketrådarna knyts ihop som ett stort nät som löper från en tråd till en annan som plötsligt tar en helt annan riktning men ändå håller ihop. 

Jag väljer inte vad jag skall visa med mina målningar eftersom arbetet sker så spontant. Det bara kommer fram saker som jag inte själv vet riktigt vad det är, berättar hon.
Det handlar om att jobba med sig själv, kampen i livet.
När jag kommer till ateljén så slappnar jag av. Om jag är missmodig så börjar jag med någon mörk färg och målar, då är jag igång och processen startar.
Under arbetet förvandlas ofta det mörka till något annat.
– Men jag tycker ändå att mörkret är innehållsrikt. När jag arbetat länge på en bild så kan jag ibland läsa den, det visar sig att bilden redovisar en problematik som jag varit inne i och ofta berättar målningen det oväntade, det inte tänkta.  
Hon var dålig i skolan, att måla och skriva var det som hon var intresserad av.
Hade det inte varit för att jag var ordblind så hade jag skrivit mer. En dag i skolan satte en lärare upp en av mina bilder i huvudentrén till skolan, alla i hela skolan såg bild och jag fick mycket beröm. Måleriet blev en utväg.
När hon sedan kom in på HDK och Valands Konsthögskola fick hon kunskaper som hon kunde ta till sig.
Därefter har jag inte släppt taget om konsten, trots att det har varit tufft många gånger. Men jag har fått en del uppdrag och stipendier och när jag inte har fått det så har min man som också är konstnär fått det, så  trotts en stor ekonomisk osäkerhet så har det en dag i sänder fungerat. 

  Måltid (screnntryckt glas)

Vad driver dig att fortsätta med konsten?
Det är kicken som det ger att måla. Det finns inget som går upp mot det. När man arbetar med bilder så vidgar man sin förståelse och sitt seende. Det händer något oväntat det kommer in moment som man inte kan tänka ut. Det är dialogen med den inre och den yttre verkligheten som är så spännande. Frågor i den yttre verkligheten behöver besvaras i den inre. 

 Arv. Olja på duk


Gerd Ekdahl jobbar med flera material.
Hantverket har stor betydelse. Materialen kräver sina processer som ger skilda uttryck. Jag behöver arbetet med glas och väveri som är en väldigt långsam process som kontrast till måleriet som är direkt och spontant.
Jag fascineras också av glasets transparens och att man kan se flera olika lager samtidigt. Jag screentrycker motiv på glaset som sedan bräns in i det, under 800 hundra graders temperatur. Sedan väver jag in glas remsorna in i en väv som ger ytterligare en dimension och håller ihop alla delarna till en helhet. 
Hon har även gjort offentliga utsmyckningar med glas och som vävts ihop till avskärmningar.
– De är bra för att de släpper igenom ljus men skärmar ändå  av.  

KIMMO HAKONEN

071031
Copyright Zenit, kulturtidningen i väst