Kjell Åslund
Måleri
Galleri Aveny
12 – 31 oktober


BLUES SOM SPELAR MELLAN SKIKTEN
 
Kjell Åslund målar det lyssnande hjärtats oro

 

Vernissagekortets motiv och titel täcker in det mesta av det som Kjell Åslund vill gestalta i sitt måleri. Han målar möten mellan ljus och mörker, mellan tanke och känsla, mellan tystnad och musik. Bildens blommotiv har han kallat Getsemane och leder tanken till en konflikt mellan det vi ser med blotta ögat och de förfärliga illdåd som nyss inträffat strax bakom de vita blommornas avtryck i rummets jordfärgade omgivning.

– Det finns inga gåtor att lösa i mina målningar; allt är vad det ser ut att gestalta; varken mer eller mindre än det lyssnande hjärtats oro, en konflikt mellan lugn och kaos, där musiken kan överbrygga det mesta.


Getsemane

Javisst, här sipprar en hel del, lätt dolda, bluesiga toner upp genom dukarnas varma och ljusgenomsläppliga filter; Bob Dylans lätt skruvade humanism gnistrar här och var till mellan målningarnas mörkblå skuggor.
– Jag har svårt för skönheten i konsten, åtminstone i den meningen att den knappast kan få stå oemotsagd, så som det ser ut runt omkring oss. Men här finns också en hel del värme och ljus för de ibland litet suddiga själar som befolkar mina målningar.
– Annars kan jag låta livet, så som det ibland ser ut för mig, utspelas till exempel i ett växthus; finns det en vackrare metafor för alla de skikt och lager som vi alla måste passera för att kanske till slut nå ljuset?


Stilleben

– Jag lägger inte färger i lager på lager, även om det kanske kan se så ut. Nej, jag lägger flera grunder som sedan kan få ta sig upp genom den yta jag just håller på att gestalta, eller som jag "tvättar" mig allt djupare ned genom målningens skikt för att hitta. I processen finns alltid minst ett underliggande motiv som jag önskar skall bli än mer synligt.

ANDERS THURESSON

 


Hjärtats oro

Kjell Åslund är född i Stockholm 1948.  Han arbetar även med digital grafiktryckning eller glicléetryck.
 

071013
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst