Olle Borg
Målningar
Galleri 1
13-31/10


MURRIGA FÄRGER ÅTERBÖRDADE
Olle Borg målar geometriska figurer
 
 
Kamouflagets murriga färger har alltid slagit an på Olle Borg.
 Det var faktiskt modernistiska konstnärer som under första världskriget tog fram kamouflagefärgerna till militära ändamål, berättar han.
– Jag återför färgerna till sitt sammanhang. Har alltid gillat färgskalan.

Färgskalan, som han imiterat så långt det varit möjligt från modellbyggarens hobbyfärger, har han fäst på geometriska figurer med stark betoning på symmetri.
Fyra av verken har titlar som Verdun, Somme och Marne med den gemensamma titeln ”this is not a landscape”.
– Det händer något hos dig när du hör namnen, eller hur?


"this is not a landscape" (Verdun).

”Processen och resan” är temat för utställningen, en formulering som inte varit lättfunnen men väl beskriver Olle Borgs konstnärliga kärna. Meningen med målningen uppstår i interagerandet med betraktaren.
– Vad som sedan händer hos betraktaren, det är spännande och handlar mycket om tolkningsprocesser.
Han visar det han jobbar med just nu. Det är när han inte kan tillägga något mer som han betraktar målningarna som färdiga. Processen och resan till färdigt skick inleds med att han formulerar en resplan och tar fram en struktur.
– Jag vet inte då hur verken ska se ut.


"this is not a landscape" (Somme)

Olle Borg är född och uppvuxen i Stockholm, där han i 20-årsåldern utbildade sig på Konsthögskolan. Sedan dess har han jobbat som konstnär på heltid.
Han säger sig inte ha några förebilder men de fem åren på högskolan var viktiga för utvecklingen. Hans verk har sett olika ut under åren men det har ändå varit samma intresse som grund för skapandet.
­– Matematik och alkemi, säger Olle Borg utan att kunna peka ut vad som kommer först.
På 1600-talet var tro och vetande samma sak, men brittiska vetenskapsakademien gjorde en gång upp med kyrkan om en uppdelning mellan dessa motpoler vilket gjorde att alkemisterna kom att räknas till bluffmakarna.
– Som konstnär har man alltid hamnat mitt emellan dessa grupper. Men det behöver inte betyda att man hör hemma nere i källaren.

KENNETH ERIKSSON

 
 

071013
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst