GALLERIROND våren 2006 Zenit, kulturtidningen i västLeran-livet-lusten
 
Med blicken mot Kina
 
 

En av våra främsta keramiker Kerstin Danielsson från Örby i Marks kommun är en konstnär med stark integritet och höga kvalitetskrav i sitt arbete. Under många produktiva och framgångsrika år har hon aldrig visat några svackor eller gett efter för trender i tiden. Istället har hon successivt förstärkt sitt formspråk och har idag nått en tydlighet, som också blivit hennes signum.

 

Hennes tekniska virtuositet och experimentlusta är känd långt utanför landets gränser och mångåriga kunskaper om asiatiska glasyrer har på senare tid lett till ett spännande samarbete med Ulricehamns Konst- o. Östasiatiska Museum, som i år firar 10-årsjubileum. Av denna anledning har man bjudit in Kerstin Danielsson för att visa ny keramik inspirerad av antika kinesiska kärlformer under våren och hela sommaren med vernissage 23 april. Det privatägda museet, som ligger i det gamla stationshuset från början av 1900-talet, invigdes 1996 och är med sina enastående samlingar fortfarande i ett utvecklingsskede (endast öppet söndagar). Verksamheten drivs idag av Weland Stål AB med museichef Leif Petzäll och konsult Erik Engel, som båda är sakkunniga på området.

Det är svårt att närma sig Kerstin Danielssons arbete utan att samtidigt ta del av hennes vardagsmiljö, livsvillkor, värderingar och erfarenheter. Allt hör i hennes fall intimt samman och när varandra på ett stillsamt sätt, men under ytan anar man en glödande hängivenhet och en darrande känslighet.

 
 

Hon upplevde under hela barndomen och uppväxtåren många flyttningar inom landet. Trygghet och verklig trivsel fanns hos den äldre generationen med deras enkla jordnära liv på landet. Hon flyttade till USA redan i tonåren och kunde senare där tack vare ett generöst stipendium studera vid den ansedda Rhode Island School of Design Providence 1961-65.

Skolan är känd för en stenhård utbildning med global inriktning både i teknik och konstnärlig utveckling och hon lärde sig framför allt arbetsdisciplin och att ständigt sträva efter fördjupad kvalitet i det dagliga arbetet. Åter i Sverige i slutet av 60-talet blev hon aktiv i Konsthantverkshuset och fick samtidigt en stor kollegial vänkrets.

Keramiken i främst stengods med skålar, urnor, askar och fat är av både sinnlig och andlig, nästan sublim art. Det handlar ofta om att pricka in en känsla eller att vänta på det magiska ögonblicket och känna igen när kärlet ger ett tecken ifrån sig.

Hon är särskilt känd för sina imponerande stora kärl, som byggs upp med långa remsor enligt lerrulle-metoden, använd av naturfolk över hela världen i alla tider. Det finns också tydliga spår till Asien, Afrika och de gamla Medelhavskulturerna i hennes produktion. Skålar med äggskalsliknande kanter och flikar bjuder på sin öppenhet medan skrinen gömmer på hemligheter och keramiska skulpturer berättar om det tillfälliga, flyktiga och spontana.

 
 

Att skapa en meterhög urna är ett mödosamt arbete, som kräver planering och som ger tid till eftertanke med målet att frigöra en bit av ljus och rymd. Ristade mönster och motiv med minnen av hästar, leksaker, sagofigurer eller fabeldjur kräver istället snabbhet och en mer komplicerad teknik med målade engobeskikt och särskild färg i ristningarna.
Med egna ofta lysande blå glasyrer och med ständiga tekniska och konstnärliga experiment styr hon hela processen fullt ut med hjälp av en väl intrimmad gasugn.

Inför utställningen på Ulricehamns Konst-o. Östasiatiska Museum får hon gå tillbaka till gamla traditioner och återigen använda sig av sina tidiga kunskaper om lera och glasyrer från utbildningen i USA och från studieresor till bl a Japan.

Plötsligt efter alla år är det dags att sjunka in i en annan tid med andra värderingar och tänkesätt och ge plats för nödvändig eftertanke. Kinesernas blandning av lera, aska och kalk för att uppnå en överjordisk utstrålning kan idag framställas på kemisk väg, men Kerstin Danielsson följer troget de gamla recepten och resultatet blir kärl med glasyrer som skimrar underifrån likt pärlemor. Det känns som ett nytt viktigt steg i en helt annan riktning och det har fått henne att närma sig naturen med en stärkt filosofisk hållning.

Sedan 70-talet bor hon på en vackert upprustad 1800-talsgård i Skene-trakten med ateljé och verkstad i en ombyggd ladugård. Boningshuset med sina vilsamma proportioner och personliga inredning sprider värme och trivsel och utanför finns den gamla torpmiljön kvar med olika ekonomibyggnader, gammaldags växter och små uppodlade jordlotter.
Här finns allt hon behöver: enkelheten, avskildheten, naturen med skogar, ängar, bäckar och sjöar i en gammal men levande kulturbygd. En miljö med sammanhang, skönhet och omsorg både ute och inne, som ger perspektiv på tillvaron och lust till livet och arbetet. Naturen är så påtaglig, nära och kravlös och har ofta stöttat henne i samband med personliga motgångar och djup sorg.

- Naturen och jorden är för mig av andlig art. Den är självklart god, positiv och ingen människa kan rubba dess lagbundenhet. Samtidigt känner jag att också konsten i sin kärna och i sina starkaste uttryck har ett tydligt andligt innehåll. Dessa insikter har på senare tid vuxit sig allt starkare och gett mitt arbete en ny annorlunda mening.
Kerstin Danielsson har tilldelats ett flertal stipendier samt deltagit i många separat- och samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Hon finns bl a representerad på Nationalmuseum, Röhsska Museet och i andra offentliga sammanhang.

 
 
GUN HELLERVIK