Eric Magassa
målningar    
Art Venue Gallery
22 sept – 13 okt

INNAN NÅGOT DRAMATISKT HÄNDER 
Eric Magassa ger målningen en själ
 


Eric Magassa lägger olika färgfält i dukens grund för att ge varje målning en historia och en själ som i den färdiga bilden här och var lyser igenom.
– Det hjälper mig i mitt förhållningssätt till arbetet att låta intrycken växa fram mer organiskt. Dessutom ligger det alltid något mer bakom verket än själva måleriet. Jag antyder detta bland annat genom att ge måleriets yta en transparens.
 

I några bilder står spridda, lätt antydda figurer någonstans, på en gata eller ett torg, med händerna i fickorna och stirrar litet håglöst framför sig.
– Jag har under en tid varit koncentrerad på tiden eller ögonblicket innan någonting dramatiskt händer som i grunden förändrar livet. En slags bubbla av verklighet som vi vandrar omkring i utan att se att det är det vi gör. Och i nästa sekund sker något som vi inte alls har väntat oss. Det behöver inte vara en olyckshändelse eller något smärtsamt, bara något som gör att livet oåterkalleligt förändras. 
Eric Magassas bilder är mycket expressiva och ser ut att vara målade i ögonblickets ingivelse, men i själva verket ligger en lång process bakom varje målning.
– Jag börjar abstrakt genom olika färgfält eller mönster och kanske kommer det ett infall. Antingen får jag ett intryck från någon tidigare målning, eller också kommer något helt nytt. Ibland händer det ingenting och då får jag pausa och gå över till en annan målning en stund; jag jobbar alltid med flera målningar samtidigt. Bildernas innehåll och uttryck växer, så att säga fram, kapitelvis och lånar ofta känsla från det tidigare.I sitt tidigare måleri har Eric Magassa använt starka och lysande färger; det gör han i och för sig fortfarande men har dragit ned färgtemperaturen något.
– Ja, det är mer blått nu. Förut var det starkt och färgmättat grönt, rött och gult. Jag målar bilder både i olja och i akryl; det är ju litet skillnad i torktid, men ibland passar det mig bättre att jobba litet snabbare, ibland är det bara bra att processen får ta sin tid.

ANDERS THURESSON  

 
 

070920
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst