Naturnära samtidskonst
Land Art 2007
Nolhagaparken, Alingsås
Till 31/10

SAMTIDEN HAR
KOMMIT IN I LANDSKAPSKONSTEN
 
 
Det vi kallade jordkonst på sjuttiotalet har i vår tid utvidgats och utvecklats under benämningen Open Space. Det handlar om platsspecifik konst som ofta visas i andra miljöer än i institutionernas och galleriernas vita kuber.
Det sociala engagemanget har kommit in i Land Art.

I Nolhagaparken i Alingsås pågår ett projekt i Open Space-traditionen, under titeln Naturnära samtidskonst, Land Art 2007. Den arrangeras av kulturföreningen Tornet i Alingsås, som kommit till för att använda det gamla luftvärnstorn som finns högsta upp på berget i parken till fredliga kulturändamål.Utställningen omfattar sju platsspecifika verk av Jorunn Irene Hanstvedt, Norge och  Annika Oskarsson, Sverige.Det är en märklig upplevelse när man intet ont anande mödosamt klättrar upp för stigen mot Tornet. Plötsligt ser man två märkliga konstruktioner högt upp i var sitt träd. Det är vita byggen av grenar som bryter av den vackra naturen och för in helt främmande element. De liknar inga vanliga konstruktioner, eller för den delen någon koja för barnen. Vilket kan syftet vara med dessa främmande byggen? Bon för utomjordingar? När man kommer fram till det fula tornet ser man att flaggan är i topp, ett helvitt banér för fred och vänskap. Det här är Annika Oskarssons bidrag till utställningen, installationen Med fredlig avsikt.
Längre in i den vackra bokskogen ser man plötsligt att det ligger människor bland trädens grenar. Mycket realistiska dockor av uteliggare vilar fridfullt i lövkojorna. Det är verk av den norska konstnären Jorunn Irene Hanstvedt.
– Jag gick på Statens Konstakademi i Oslo 1987-1991. Sedan fick jag ett stipendium att jobba i konstnärsateljéerna på PS 1 i New York. Jag blev kvar där av och till under sju år. Och där fick mitt konstnärskap en ny inriktning. Innan jobbade jag mest med skulptur, efter har jag mest sysslat med fotobaserad konst.Hon har gjort en stor fotoserie om en resa i en Ford Mustang genom USA: Journey - en resa mellan myter och verklighet.
– Det är fotografier tagna genom bilfönstret. De är gjorda i widescreen för att markera hur vår bild av verkligheten också präglats av filmen. Och så har jag gjort en rad verk i serien Sleepers.
Hon har fotograferat sovande uteliggare på New Yorks gator.
– Jag har gjort en rad olika verk på det temat. I vissa bilder har jag bara lämnat uteliggarens profil. Och det verkar som om frånvaron gör dem ännu mera påtagliga och närvarande. Jag har i andra projekt manipulerat fotografierna så att uteliggarna hamnat i helt andra miljöer.

Vad är tanken?
– Jag läste en berättelse som gjorde djupt intryck på mig. En flicka klättrade upp i ett Redwoodträd och vägrade gå ner. Hon ville på så sätt protestera mot skövlingen av träden och med sin egen närvaro rädda träden. Träden har ju ett så starkt symbolvärde för naturen, tryggheten och livet. Uteliggarna är förstås sociala outsiders, med de har också en stark överlevnadsvilja och klarar sig vidare mot alla odds. I mina bilder vill jag flytta dem bort från gatorna in i vänligare miljöer. Det är ett protestmotiv mot konsumtionshetsen som slår ut människor och natur.

Hur ser du på land art och open space?
– Jag ser mig inte som landartkonstnär. Men jag har en stark vilja att söka nya former och platser för mina arbeten. Gallerirummet styr situationen kring konsten och tolkningen av verken på ett olyckligt sätt. Mina verk mår bra och fungerar bättre utanför gallerirummet, ute i vardagen och naturen.Hennes verk i Alingsås bygger vidare på Sleepers.
 Jag har gjort ett nytt platsspecifikt verk i den här vackra bokskogen. Jag har gjort foton av uteliggare. De har förts över till ett textilmaterial. Av det har jag gjort tredimensionella dockor i naturlig storlek. Och dessa har monterats i träden. Det blir så meditativt och vackert i en bokskog. Den lugna känslan förstärks förstås av att de sover. Och det lägrar sig ett allvar när uteliggarna flyttas in i idyllen. För oss är det verkligheten som tränger sig på. För dem är det en befrielse från den hårda och kalla gatumiljön och dess kakofoni av ljud. Bilderna är tagna i ett offentligt rum och flyttade till ett annat. Jag hoppas besökarna i parken hittar sätt att se dem politiskt och att de uppmuntrar till samtal om livets villkor, men också om konst.
Utställningen pågår oktober månad ut.
I anslutning kommer ett seminarium om land art att hållas, berättar projektledare Mats Jansson.
– Vi hoppas på en fortsättning och en ny plattform för nordisk land art och miljöbaserad samtidskonst. Det är en intressant konstriktning som det behövs mera kunskap om och uppmärksamhet kring. Open Space 2007, som seminariet heter, vill kartlägga de nordiska möjligheterna för nya projekt i vår samtida kulturutveckling
.
Seminariet, som arrangeras av kulturföreningen Tornet, äger rum i Alingsås den 25 oktober.

BO BORG

 

 

0708330
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst