Gjuta Varg
Folkteatern i Skaraborg

Forsvik
13/7-18/8

 

ATT BYGGA ETT HUS
Gjutarnas skrönor blev teater
 


Man går genom det nerlagda Forsviks Bruks industriområde med forsens kraftfulla brus i öronen. Och så kommer man in i den stora gjuterihallen. Den är mörk och mäktig. Historien sitter i väggarna. Kulturmiljön är överväldigande och fysiskt påtaglig. Men förstår man inte dess språk, och det är det inte många som gör idag, så är den stum.
Folkteatern i Skaraborg gör sin "platsspecifika" varietéföreställning i den här miljön. För teatern kan ju på ett unikt sätt föra oss fram till det viktigaste; människorna som jobbade här, deras liv, arbete, villkor och drömmar. Och hur de präglades av arbetet och hur arbetet formades av dem.

- Det handlar om ett hantverk gestaltat med teaterns unika medel. Och teatern är ju själv ett hantverk, säger Eva Gröndahl, teaterns regissör.
- Vi har pratat med en grupp gamla gjutare som jobbat här, ja, till och med gått en kurs i formmakeri och gjutning. Vi ser den här föreställningen som att bygga ett hus. Och då måste man ha en bra grund att stå på. Och det ska vara korrekt och fylla hantverkets krav på precision och korrekthet och våra krav på högsta konstnärliga angelägenhetsgrad och kvalitet.
Eva Gröndahl är regissör och skådespelare. Ni har nog sett henne som skådespelerska i Lars Molins filer Saxofonhalliken och Potatishandlaren. Och hon har regisserat bl a på Folkteatern i Göteborg. I höst ska hon göra en rad föreställningar på Stockholms stadsteater.Gjuta Varg heter föreställningen. Och den är en helgjuten föreställning i ordets allra bästa bemärkelser. Scenografin är i mycket historiens och platsens egen.
- Berättelserna är dramatiseringar, skrönor, sketcher och sånger, de flesta med ursprung på platsen. Pjäsen försöker fånga det flyktiga som kallas sanning och göra den gripbar och nära. En dramatisering som den här blir levande historia, genom att människorna bakom alltid lyfts i förgrunden.
Föreställningen uppehåller sig kring arbetet i gjuteriet och Forsvik. Vi får möta levande människor av kött och blod i deras vardag. Och skådespelare och musiker jobbar tillsammans i föreställningen.
- På jobbet förstås, men också resten av livet som kärleken, politiken, vidskepelsen och religionen. Vi vill också skildra deras skräck och drömmar, glädjeämnen och katastrofer, yrkesstoltheten och friställningsförödmjukelse. Många av historierna och sångtexterna bygger på autentiskt material .
På det sätt de görs i den här föreställningen skapas en närhet och trovärdighet som gör att texterna verkligen går fram, borrar sig in, och sår många tankefrön.
- Datasamhället tränger bort hantverket. Men jag är övertygad om att det kommer tillbaka. För vi människor är gjorda att också skapa med händerna. Och vår föreställning handlar om en kunskap som är på väg bort. Det är den tysta kunskapen som sitter i blicken och i händerna och som man tar fram utan manualer och prat. Men den finns där högst påtagligt ändå.Pjäsen handlar om Forsvik och dess bruk.
- Men den handlar också om större förlopp och sammanhang. Bruket blir ett Sverige i miniatyr. Det lilla berättar lika mycket om det stora.
Det är en förställning som vänder sig till alla känslor.
- Vi ville göra en varieté. Publiken ska känna sig mera levande när man kommer in än när man går ut.
Förställningen består av nyskrivet material blandat med nummer t e x av Olle Adolfsson och Allan Edwall.
-  Vi har skapat föreställningen parallellt med repetitionerna. Och vi har velat göra en föreställning som skapar möten och livskänsla.
En annan nyckelperson i förställningen är teaterdirektören och skådespelaren Tomas Lindström,  " en veritabel idéspruta och multibegåvning" enligt gästregissören Eva.
- Med Gjuta Varg ser vi en ny teater födas. Det här är prologen i vad vi kallad Folkarvet. Det är ett samarbetsprojekt för att gestalta historien i en annan miljö än teaterns vanliga salonger, säger han.
- Folkteaterns Skaraborg har växt ur Snickarteatern i Tibro. Men nu går vi vidare och tar oss an nya utmaningar. Vi är en fri grupp som måste söka finansiering till varje projekt.


Eva Gröndahl, regissör

Man har tidigare arbetet som Snickarteatern i Tibro. Och där har man kvar sina repetitionslokaler, scen och teaterskola.
- Vi vill undersöka hantverket. Andras och vårt eget som skådespelare. Höstens kommande föreställning av Hjalmar Bergmans Clownen Jack är en utforskning av vårt eget hantverk teatern. Och Gjuta Varg tar en titt på gjuteriets hantverk. Och vår övergripande frågeställning handlar om vad det är för ett hantverk att bli en människa som kan leva och. Och med vårt sätt att arbeta vill vi visa hur kunskaperna gått vidare från människa till människa, säger Tomas Lindström.
Och det har skapat ett nytt arbetssätt, där man vill verka ute land människorna i deras egna miljöer.
- Vi vill därför vara folkligare än andra teatrar och jobba nära människorna. Det är därför viktigt att vi bor här. Vi är alla från Skaraborg och kan därför stämma av med vår publik i vardagen , i skolan eller när i handlar i närbutiken, menar Tomas.

Kanske ett arv från sextio -och sjuttiotalens politiska teater?
-
Vi gör inte direkt politisk teater. Vi utgår alltid från individen.
Tomas har jobbat som skådespelare på institutionsteatrar, bl a i Gävle.
- Med Folkteatern Skaraborg vill vi jobba ihop, men inte bli en institution. Medarbetarna har valt varandra och sånt ger en speciell kraft. Jag flyttade hem hit när jag barnen skulle börja i skolan. Jag såg direkt behovet av en teater och körde i gång Snickarteatern i Tibro. Visst är det väl intressant med en teater som startar på landet!

Hur går det då?
- Gjutarna är glada nu. De undrade nog hur det skulle gå och vad vi skulle berätta om dem. Och de gillar verkligen vårt sätt att vara noga med detaljerna och skapa kunskap genom känslor. Och vi har fått bra recensioner och haft skapligt med folk. Men vi har många föreställningar och genom att de politiska besluten kom så sent ligger vi litet efter med marknadsföringen. Men folk gillar föreställningen så vi hoppas att ryktet ska sprida sig och folk ska komma hit.

BO BORG

 

 

Tomas Lindström

 

 
 

070723
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst