Under luppen
Not Quite
Bohusgalleriet, Uddevalla
28/7-23/8


LIVET VI INTE SER
Konst som undersökande verksamhet
 


Aron Wigh gjorde en träskulptur med drag av livmoder i en situation då han behövde skydd.  "Jag kände mig hudlös", säger han.


Konsten som en sorts undersökande verksamhet. Den inställningen har konstnärskollektivet Not Quite från Dalsland i sin utställning Under luppen.
- Jag sätter mig själv under luppen, säger Aron Wigh.
- Jag intresserar mig för de levande varelser omkring oss vi inte ser, säger Ulrika Aneer.
- Jag sätter viktiga livshändelser under luppen, säger Sara Vogel-Rödin Loftman.

Not Quite är en grupp konstnärer och konsthantverkare som har sin bas i det för länge sedan nedlagda Fengersfors bruks lokaler i hjärtat av Dalsland. Elva av dem ställer ut på Bohusgalleriet och de representerar en rad olika material och uttryckssätt, till exempel foto, textil, trä, keramik och metall.
Aron Wigh ritar och tillverkar möbler och gör även träskulpturer.Till den här utställningen har han gjort en skulptur med drag av livmoder, invändigt klädd med mjukt tyg.
- Att tillverka den gav mig möjlighet att bearbeta en känsla som jag inte riktigt kunde hantera, säger Aron Wigh. Jag kände mig hudlös, utlämnad, jagad och stressad. Jag ville ha en skyddad plats och finna ro, kanske ett extraskal som försvar.
- Att tillverka ett träkors till en död väns grav hade en liknande innebörd.
- Jag har arbetat med kokonger, det bygger på en liknande symbolik, tillfogar Sara Vogel-Rödin Loftman. .
- Om man känner sig så där hudlös, kan man få en rent fysisk längtan efter ett extra skal, säger Ulrika Aneer.
- Alla kan nog känna in sig i det här, säger Sara.


Ulrika Aneer synliggör sina fantasier om den "osynliga" världen.

Ulrika Aneer är både metallsmed och skräddare.
- Nu arbetar jag skulpturalt i båda metall och textila material, berättar hon. Jag tycker om att att jobba tredimensionellt.
Hennes vinkel på temat Under luppen är att med fantasins hjälp undersöka vårt förhållande till de riktigt små varelsernas värld.
-
 Det kan handla om bakterier, alger och insekter.
Hon har köpt sig en lupp, och blivit fascinerad av det hon ser med den.
- Världen blir större och mer intressant. Men jag har inte ambitionen att avbilda och återge biologiska fakta. Jag spinner vidare på det jag sett och skildrar min egen tolkning av det.
- Insikten att det rör sig och lever överallt, även där vi inte ser något, tycker jag är väldigt spännande och uppiggande.
Ulrika Aneer bidrar till utställningen bland annat med små textilskulpturer som ger kropp åt hennes fantasier.


Cordula Bielenstein-Morich sätter livets former i centrum.

Keramikern Cordula Bielenstein-Morich är också fascinerad av "den lilla världen."
- En väninna som jobbade med avloppsundersökningar gav mig bilder av mikroorganismer och det inspirerarde mig mycket.
Hennes verk bär ofta den bortommänskliga växt- och djurvärldens prägel.Vi kan till exempel se drag av snäckskal, förkapslar, blötdjur och frukter. Och dessa former får också en symbolisk referens till människans inre liv.
- Jag är intresserad av livets strukturer, både materiellt och andligt, säger Cordula.
SaraVogel-Rödin Loftman arbetar framför allt med broderi. "Situationsbroderi kallar hon det, eftersom hennes bilder ofta har ett föreställande och berättande innehåll.
- Det handlar om små vardagshändelser. Ibland blir det vackert, men det är också viktigt med humor.
- Det jag sätter under lupp kan ibland kanske synas trivialt, men kan också tvärtom vara riktigt spännande.
Sara visar ett av sina verk, en liten låda med glasfönster och med broderi i bottnen. Med svart tråd gestaltar hon en sittande människa i sjukhusmiljö. En röd trådslinga går genom munnen ner i magsäcken.
- Jag genomgick en gastroskopi, berättar hon. Det var nog det värsta jag varit med om. Men resultatet blev att jag blev frisk. Man upptäckte min glutenallergi och satt in behandling.
- En annan bild visar mig själv just nu, från halsen och ner, säger Sara, som är höggravid och snart ska föda.
-
Det blir en stor händelse i mitt liv.
Temat Under luppen har visat sig stå för något som alla de elva utställningsdeltagarna kunnat samlas kring.
- Ofta handlar konst just om att undersöka något, säger Sara Vogel-Rödin Loftman. Hur detta sedan sker ser lite olika ut för var och en av oss. Vi sätter inte riktigt samma saker under luppen.

CARL-GUSTAF WIKSTRAND

 
 
 

Not Quite
Är ett nätverk och en intresseförening för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare. Idag finns det ett 30-tal medlemmar.
På Fengersfors bruk i Dalsland har man skapat verkstäder, ateljéer, fotolabb, galleri och konsthall. Medlemmarna kan hyra de lokaler man behöver.
Not Quite arbetar aktivt med marknadsföring, uppdragsförmedling, administration, försäljning, samordning med mera.

 

070723
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst