MÖTESPLATS MED KONSTHANTVERK OCH UTÖVARE
 
Keramiskt centrum på Rörstrands i Lidköping
 
 

Den 22 december 2004 släcktes den sista ugnen och porslinstillverkningen på Rörstrand lades ner och hela produktionen flyttades utomland.
Men nu ska de gamla anrika lokalerna få nytt liv. Ägaren till varumärket Rörstrand , finska Iittala, Lidköpings kommun och fastighetsbolaget Porslinsstadens fastighets AB har bildat Rörstrands kulturforum som ska hitta en ny framtid för de anrika och gapande tomma lokalerna.
Ett keramiskt centrum.

 Navet kring det hela är de 400 000-450 000 besökare som årligen kommer till den butik för ”fabriksförsäljning” som har en lång tradition i lokalerna. Den är nu ombyggd och nyladdad. Dessutom finns en museibutik med kvalitetskonsthantverk med namn som Ulla Forsell, Kina Björklund, Helena Andersson och Herman Fogelin.
– Rörstrands museum som har en samling rörstrandsprodukter som sin materiella bas får nya och större lokaler och magasin. Museets basutställningar och verksamheten med dess tillfälliga utställningar ska vara klara om ca 1 år, säger museichefen Kalle Eriksson
Till Museet är en utställningslokal, en konsthantverkskonsthall, kopplad.
– Vi ska inte bara visa historien, utan också samtiden och framtiden, säger Rörstrands kulturcentrums projektledare Gunnar Hanson segervisst. Dessutom kommer det att bli fina caféer och restauranger i området.


Mats Jansson

Som projektledare har man knutit frilansaren Mats Jansson till sig. Mats är ett tungt namn i konsthantverkssverige med sitt engagemang i Nääs slotts utställningsverksamhet och curatorsuppdrag i flera prestigefulla sammanhang bland annat utomlands som tunga meriter.
– Vi har en mäktig hall på 7x22 m alltså drygt hundrafyrtio kvadratmeter med 7 meters takhöjd. Den har en klassisk funktionell och funktionalistisk fabriksarkitektur med vitkalkade fabriksväggar. Den här salen är helt unik i konsthantverkssammanhang med sin råa industriarkitektur med vitrappade tegelväggar. Det finns helt enkelt ingen så här spännande konsthantverksutställningssal i Sverige idag. Man vill visa det nya och sökande för att sätta traditionen i ett perspektiv, säger Mats Jansson.
Det blir ingen entréavgift.
Jätteviktigt när man vill nå besökare utanför innekretsen.
I början kallades lokalen konsthall.
– Men det känns inte riktigt. Och konsthantverkshall blir så krystat. Vi har valt att kalla oss Rörstrands museums galleri.
– Vår inriktning är i huvudsak keramisk konst. Våra utställningar ska vara nya och samtida, men med en förankring i material och tradition. Vi ska visa Svenska nordiska och internationella utställare i absolut toppklass. Vi vill sätta Lidköping på den internationella europakartan.

Hur ska ni förankra er lokalt?
– Det är vår ambition att Rörstrands museums galleri ska vara en motor i Skaraborg. Vi vill ha ett nära samarbete med de aktiva utövarna i regionen. De lokala konsthantverkarna kommer att bjudas in för att diskutera formerna, profilen och aktiviteterna. Vi ska också ha en höstsalong i år med lokala professionella utövare.

 Hurdant blir ditt arbete som projektledare?
– Jag vill hålla helt fritt och öppet vilka sorts utställningar vi ska ha. Vi ska vara öppna för allt det nya och bra. Min uppgift blir att producera utställningarna. Jag hoppas få jobba med utställningar här några år. Jag har goda kontakter med de bästa utövarna i Norden. Och jag vill att Rörstrands museums Galleri ska bli en mötesplats med konsthantverk och utövare.
– Det blir min uppgift att se till att verken presenteras på allra bästa sätt. Det blir jag som ska sätta ribban och nivån på utställningarna och se till att vi aldrig prutar på kvaliteten.

 Förhållandet till Rörstrands museum?
– Det är museet som finansierar verksamheten. Men jag jobbar helt självständigt. 6-8 utställningar /år kostar i storleksordningen 250 000 kr om det ska göras seriöst. Och just nu ligger ansökningar om finansiering ute, säger Mats Jansson.
– Det är min absoluta ambition att vi ska bedriva utställningsverksamheten professionellt, med ersättning till utställarna och kataloger som del i dokumentation och pedagogiskt arbete. Och utställningarna ska vara platsspecifika. Det är museet som står för marknadsföring, utskick och försäljning.
Första utställningen var samlingsutställningen Works med arbeten av Morten Löbner Espersen och Vibeke Fonnesberg, Danmark, Heini Riitahutha, Finland, Christina Peel, Norge och Helena Andersson, Jennifer Forsberg , Eva Hild, Sverige.
Den följdes av utställningen Unearth. Den är ett led i ambitionen att skapa möten där svenska keramiker möter keramiker verksamma utanför Sverige.Eva Zethraeus är starkt inspirerad av det japanska förhållandet till naturen. I sina keramiska arbeten letar hon efter flödeslinjer som skulle kunna ha formats av vattnets rörelse, växtlighet som sträcker sig mot ljuset eller av det tryck från nytt liv som utvecklar sig.
Utställningen ger en känsla av att vistas i ett undervattenlandskap, ett organiskt fritt växande och en fri användning av materialet.
Amerikanen Jeff Kaller är biträdande konstprofessor på Columbia State University i USA och hans skulpturala verk finns på ett flertal privata och allmänna museer i USA.
Hans keramiska verk minner om föremål från en annan tid, kanske liggande på havsdjupet, kvarglömda reliker från sjunkna skepp. Skulpturerna påminner ibland om föremål där den ursprungliga funktionen har gått förlorad och vad man nu kan se in i är tidigare dolda vindlingar.
– Det finns en potential i det här. Det kommer att ta tre fyra år innan vi etablerar oss som en ledande aktör. Men då…, avslutar Mats Jansson.

 BO BORG

 Läs intervju med Eva Zethraeus som hade utställning på Galleri Anna H i vintras >>>

 
 

070328
Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst