MÅLAR MÄNNISKANS EXISTENS

Tord Lager Målningar Olsson & Uddenberg 11-26/11

 Figurer målade med streck och svepande former på en mångfasetterad yta. I sina ljusa målningar vill Tord Lager ge gestalt åt människan.

Den renodlade känslan av stillhet och reflektion för tanken till antikens muralmålningar.
– Det är vi. Människan. Vår existens, att vi finns till, säger han om sina målningar.
– Människan är med i bilden samtidigt som bilden har ett eget språk. Jag illustrerar inte, beskriver mer.
Bilderna har en lätthet över sig.
– De ska inspirera på något sätt. Det är ett försök till ett positivt budskap. Jag vill gärna ge något som kan inspirera människor.
Måleriet är baserat på akryl (”det krackelerar inte och jag slipper mellanvernissa som med olja”) men utgör en blandteknik med krita, kol och pennor. Han blandar till och med i en spackelmassa för att få struktur. Eller wellpapp.
Bland hans arbetsredskap finns allt från bred blyertspenna till spackelspade, som han drar i svepande dekorativa rörelser.
– Jag vill att färgen får volym.
De arkaiska figurerna, alltid kvinnor, är avskalade inpå den mänskliga kärnan. Och ofta uttryckta med en kontur.
– Det är viktigt med uttrycken i figuren. De har en tidlös hållning.
Han jobbar intuitivt och låter målningen växa fram.
– Jag har en vag idé, sen blir bilden till under skapelseprocessen som kan bli väldigt lång. Jag ställer undan och arbetar om.
De är lätt att associera till de gamla romarna.
– Jag är inspirerad av det antika. Jag var i Italien 1988 och bodde på Skandinaviska föreningen i Trasteverekvarteren i Rom, såg bland annat etruskerna och blev mycket inspirerad av fasadfärgen i Rom, det gula, röda och ockra på husen.
– Sen började jag övergå till det fria figurmåleriet. Ett friare måleri som jag hämtar från mig själv.
Dessförinnan målade han mycket landskap och under en period motorvägar i glasade ingångar i Västra Frölunda och i snabbköp.
Det tidlösa i bilderna understryks av att han inte sätter några titlar på dem utan använder samlingsrubriken Figura. Tord Lager, som har sin ateljé på Seminariegatan, gick Valand 1966-71 och hade nestorn Tore Ahnoff i måleri.
– Det var under se svåra åren kring -68, en väldigt turbulent atmosfär på skolan men intressant och spännande.JAN BERGMAN