GALLERIROND våren 2006 Zenit, kulturtidningen i västKONSTEN ATT SE
 
Håkan Berg målar ingångar i livet
 
 
Att glo är att stirra på någonting. Håkan Berg valde den mest självklara titeln på sin utställning.

– En stor del av ett konstnärskap handlar om att se eller lära sig se. Att göra bilder är en övning i konsten att se, säger han.
 
På vernissagekortet finns symboliskt nog en tom fåtölj framför en vägg med en av bilderna med bokstaven P som motiv.

– En fåtölj för sitta och titta på vad jag gjort…Vad säger mig detta?
Mycket av nyckeln till förståelse ligger i titeln till en serie stora serigrafier med enkla streckformer i grönt på en grå botten, Biografi.

– Det är en berättelse, men inte linjär. Den ska inte skrivas i ord. Jag arbetar och processen skapar påståenden som på något sätt är ett subjekt, säger han.
– Det subjektet kan jag vända mig till och samtala med.

Att kalla det undermedveten bildkonst tycker han är ett belastat uttryck.
– Allt har förekommit i mitt liv och i ditt jag. Det handlar om ingångar. Allt du säger är en del av ditt liv. Jag vill skapa berättelsen om ditt liv, denna dagen. Den kan manifesteras på många olika sätt.
 
 

När han målar i akryl blir det en blandning av intensiva rörelser och konkreta former, lugna rutor och fyrkanter mot ett vibrerande kaos som kan vara abstraktioner av förbiilande landskap.

– Det fortsätter in i betraktaren. Ständigt, säger han.

– Det är rätt spännande och kräver iakttagelse. I musiken säger man att pausen är viktig och definierar det som klingar. Det är samma sak här.

 
 
Han rör sig lekfullt mellan måleri, teckning och grafik.

Håkan Berg, född 1958 i Kristianstad, har sin ateljé i Maglehem på Österlen. Han gick konstskolan i hemstaden, högskolan i Umeå och grafikskolan Forum i Malmö.
 
 
JAN BERGMAN