Odd Nerdrum

Skynda se!

Galleri Backlund satsar stort – visar Odd Nerdrum i omfattande utställning

12 - 27 nov 2016, Galleri Backlund
Evening

Vad saknas i den nutida konsten? Fyra saker: 1) Det öppna tillitsfulla ansiktet, 2) Den sensuella huden, 3) Gyllene solnedgångar och 4) Längtan efter evigheten”. Så har den norske konstnären Odd Nerdrum formulerat sin kritik av modernismen. Och målar därefter. I förlängningen av sin vägran att leva upp till modernismens krav, som han menar är ständig förnyelse, distans och ironi, startade han kitschrörelsen 1998, och utropade sig kungen av kitsch. Kitsch handlar, menar han, om innerlighet, känslighet och patos och om människors längtan.

För den som med egna ögon vill utröna hur väl Odd Nerdrum lever upp till sitt ställningstagande mot modernismen rekommenderas ett besök på Galleri Backlund där ett flertal av hans senaste vek just nu visas. Det är en berömvärd satsning. Att kliva nerför de få trappstegen till Backlunds utställningsrum är som att förflytta sig till en bortre sfär, till en övergångsstation eller ett väntrum till en annan tillvaro. Här vänder sig människor mot en okänd, ljus gyllene rosenröd horisont, framåtblickande eller resignerat accepterande. Jag tänker på de många som idag befinner sig i uppbrott och flykt, och i vilken utsträckning deras vandringsmål är så där ljust som man kan ana i målningarna.


Father bathing, olja på duk

På många sätt är Odd Nerdrum också en landskapsskildrare. Hans människor kan vid en första blick tyckas placerade i ett påhittat arkaiskt landskap, men tittar man närmare anar man isländska och norska vyer. Här finns också motiv, ofta med någon av hans målande döttrar i fonden, från hans trädgård i Frankrike, där han har ett hus.

Odd Nerdrum arbetar i en klassisk tradition, hans måleri för tankarna till Rembrandt, Caravaggio och Tizian. Han är precis som de en hudens och ljuset mästermålare, men både hans envishet att verka utanför den etablerade normen och hans motivval har genom åren väckt starka känslor i konstnärsvärlden och bidragit till hans känsla av utanförskap.


Mother and son by the sea, olja på duk

De målningar som nu visas på Galleri Backlund är tillkomna under de senaste åren. Kanske har konstnären till slut accepterat livet som det blev, och kanske är det också gott, för utställningen bestående intryck av melankoli. Lägger man till det vetskapen om att Odd Nerdrum under sin barndom placerades i en Walldorfskola, vars pedagogik utgår från den antroposofiska idén om att människan steg för steg kan uppnå erfarenheter av en översinnlig verklighet, tror man sig också förstå budskapet. Med sådana läsglasögon framstår Odd Nerdrums motiv som abstraktioner bortanför vår verklighet. En helt annan konstnär skildrade samma tankegods. Hennes namn är Hilma af Klint och hon målade också abstrakt!

 

BIBBI OLSON


From Memorosa, olja på duk
Maria, olja på duk


Reconvalescent