Sveriges Konstsmidesförening, Ivans smedja och Inge Dahlgren konstsmide

Spring Craft smidessymposium

30 april 2016, Nohabs smedja, Trollhättan
Smedjan, interiör. Foto Jan Olson

Spring Craft är smidessymposiet som för tredje året samlar nordiska konstsmeder för kunskapsöverföring, inspiration och goodwill. I anslutning till symposiet hålls utställningar och en jurybedömd utställning. Denna gång på temat Reaktioner.

Jerome K Jerome lär ha sagt att han älskade arbete så mycket att han kunde sitta och se på i timmar. Kanske var det smide han syftade på. För om det är något som kan fascinera så är det smedens bemästrande av det oböjliga järnet, med eldens hjälp och med städet och hammaren som redskap. Att det finns många med samma böjelse som Jerome K Jerome bevisade valborgsmässoaftonens program i Nohabs gamla smedja i Trollhättan. Där ägde nämligen Spring Craft, Nordens största smidessymposium, rum för tredje året och många var de som ingående studerade smedernas arbete. Samarrangörer till symposiet var Sveriges Konstsmidesförening och de två konstsmidesföretag som nu har sin verksamhet i smedja; Ivans smedja och Inge Dahlgren konstsmide. Smedjan hölls öppen så att besökare kunde ta del av arbetet. Det är en viktig del av idén med arrangemanget.


Lina Sundin, Lindesberg, vinnare av årets Guldhammare för bästa demosmide tillsammans med Hanna Eriksson och Jens Erlandsson för verket Nybroviken. Foto Jan Olson

Spring Craft är ett symposium med internationella förebilder, med utställningar och demonstrationssmide som underlag för kunskapsutbyte och marknadsföring av konstsmide. Fokus ligger på det skulpturala konstsmidet. Miho och Ivan D Kamiyasu, som är initiativtagare till symposierna, har också en annan tydlig önskan:

– En ambition vi tog på allvar under planeringen var att kunna bryta smidets traditionella genusstruktur. Ett steg i den riktningen tog oss Ulrika Aneer och Jessica Fleetwood från Not Quit genom deltagandet 2014 med demosmiden, som konstnärligt och innovativt gav uttryck för ett smide vid sidan av den tungt maskulina traditionen. Och i årets symposium deltog inte mindre än 5 kvinnor, alla unga och spännande konstnärer. Hedersgäst var konstsmeden Rauno Lethonen från Finland som hade tagit med sin son, också han konstsmed.


Anneli Andresen, Umeå och Sara Källsson, Lidköping. Foto Jan Olson

Elva lag med 2-3 smeder från hela Norden har anmält sig att demosmida under årets Spring Craft. I tvåtimmars smidespass arbetar lagen vid fyra ässjor och skapar verk på tema Havet. Utanför de avgränsande repen följer besökarna fascinerat arbetet med det rödglödgade järnet. Den stora tryckluftsdrivna hammaren för ett öronbedövande oväsen och kanske borde man köpt öronproppar vid konstsmidesföreningens marknadsbord. Eller tagit med hörselkåpor, som smederna använder. Även hammarslagen vid städen låter, om än inte tillnärmelsevis så högt. Allt efter att man blir färdig ställer man upp verken på utställningsvagnen i smedjan. I Trollhättans konsthalls annex visas samtidigt utställningar av konstsmide. Den jurybedömda utställningen Reaktioner delar plats med MedTag, där utvalda verk av de deltagande konstsmederna visas. Här finns möjlighet till givande samtal mellan konstnärer och besökare, och försäljning av utställda verk.


Vi som gjorde verket med tema havet, heter Jens Erlandsson, Lina Sundin och Hanna Eriksson. Jens kom på idén och vi resonerade att allt ju inte är vackert i havet. Vi hade två timmar på oss att smida den och den heter Nybroviken.

Smedjan var en gång en del av Nohab, ett företag som bland annat tillverkade lokomotiv för järnvägsbolag runt om i världen. Smederna servade företaget med verktyg och diverse tillverkningsdelar. Idag är smedjan ett industrimuseum. Ivan D Kamiyasu och Inge Dahlgren arbetar här med eget konstsmide och demonstrationssmide för skolklasser och andra besökare.

Det är första året som Sveriges Konstsmideförening finns med som medarrangör. De höll samtidigt sitt årsmöte på Innovatum Science Center i grannhuset. Men den avslutande festen dukade man upp till i smedjan. Då hade eldarna släckts, ässjorna rakats ur och besökarna gått hem. Ivan D Kamiyasu sammanfattar:

– Vi är supernöjda, det var så roligt, så mycket folk. Vid festen deltog ett 60-tal smeder, svenskar men också norrmän, danskar och finländare. Att Konstsmidesföreningen deltar ger större tyngd åt arrangemanget. Det är nu etablerat som ett årligt återkommande symposium i Trollhättan.

– Det delades ut tre priser vid den jurybedömda utställningen. Första priset på 10 000 kronor vanns av den danske konstsmeden Jokum Lind Jensen. Andra pris tilldelades Linus Ljunggren och tredje pris tillföll Ivan D Kamiyasu för verket . Bästa demogrupp, som föräras en guldhammare, blev Lina Sundin, Hanna Eriksson och Jens Erlandsson.

Tilläggas kan att Ivan D Kamiyasu sedan årsmötet är den nye ordföranden för Svenska Konstsmidesföreningen.

TEXT: BIBBI OLSON

 


”Om något eller någon rams in, vill reaktionen alltid vare att ramen bryts, om något eller någon tvingas ihop, vill reaktionen alltid vare att det eller de söker isär. ”Jokum Lind Jensen, första pris i jurybedömda utställningen. Foto Miho Kamiyasu


” Hurdan är du? Från reaktion till reflektion till lugn. Från lugn till reflektion till reaktion.” Linus Ljunggren, andra pris. Foto Miho Kamiyasu


Charlie Hebdo. Ivan D Kamiyasu, tredje pris. Foto Miho Kamiyasu