Helena Larsdotter, Africa Coll och Amund Öhrnell

Under ytan

8 feb - 8 maj 2016, Vara Badhus
Helena Larsdotter och Africa Coll vid projektionen i simhallen, foto: Bo Borg

Vara, kulturstaden på slätten, fick ett nytt badhus för ett och ett halvt år sedan. Och där det kommer mycket "vanligt folk", där vill Vara kommun ha kulturaktiviteter.

­­– Många ska få till gång till konst och annan kultur i vår kommun, säger Vara kommuns kultursamordnare Karin O Johansson.

Så i badhuset har man barnteater och badbio.

Med konsten jobbar man på  ett intressant sätt. Tre gånger om året bjuder man in bildmakare att på ett givet tema göra verk som visas på bildskärm och projiceras i storbild på väggar i lokalerna.

Bra att man visar att konst i badhus som är annat än fiskar i keramik och stiliserade vågmönster i emalj, för det har vi väl sett så det räcker och blir över genom åren.

Hittills har man visat en rad helt olika verk i Varas nya badhus. Ett var ett gammaldags bildspel producerat av Vara Fotoklubb. Sedan har man visat mera samtida konstfilm av Patrik Dahlberg och Lena Hansson, Johan Winqvist och Patrik Hansson.

– Tanken är att många i allmänheten ska ha tillgång till olika sorters konst i vardagen, olika vid olika tillfällen, säger  Karin O Johansson.

Just nu visas gemensamma bildverk av Helena Larsdotter, Africa Coll, och musikern Amund Öhrnell.


Fox tales, Helena Larsdotter, Africa Coll

Helena Larsdotter (f 1961) är kulturell mångsysslare och arbetar bl a med textila blandtekniker, film och "scenografiska berättelser". Africa Coll (f 1966) är målare och arbetar också med foto, texter och film. Amund Öhrnell  (f 1995)  som gjort musik till filmerna är kompositör och musiker både som solist och i grupper.

Man har gjort tre originalverk till det här projektet och varje består av flera delar. Det övergripande temat är Under ytan.

– Det här är en platsspecifik temporär offentlig utsmyckning , säger Helena Larsdotter.

– Vi har gjort collage av filmer som både hör ihop och liksom går i sär. Vi funkar bra tillsammans och förstår varandras idéer och inspel, säger Africa.

– Vi sätter inte upp ett mål först. Vi låter arbetet föda idéerna och vi skapar bra förutsättningar för vår gemensamma kreativitet. Vi strävar mot en gemensam upplevelse vi vill dela med oss av, säger Helena.

– Film är  ett relativt nytt medium för oss båda. Men vi är nyfikna på det, och det känns lättare att gå in i det okända tillsammans, säger Africa.

– Två inspirationer får mötas. Då händer mycket. Tillsammans utforskar vi vad som händer när man vänder på en sten och visar upp sånt som vanligtvis är dolt, menar Helena.

De har skapat filmiskt flödande bildcollage.  Det uppstår märkliga bildvärldar i dubbelexponering. Omöjliga möten tycks möjliga när perspektiv och förtecken vrids och vänds.

– Vi vill skapa olika verkligheter samtidigt, säger Africa.

Det är en liten berättelse i  varje scen. Men det finns ingen övergripande handling på traditionellt sätt i filmerna. Det är flödande berättelser. Det är gjort i en surrealistisk estetik, med simultana skeenden och oförmodade ofta överraskande möten.

– Det handlar om vad som pågår vid sidan om det vi uppfattar som verklighet, menar Helena.

– Eller helt enkelt vad som sker utanför våra synfält, säger Africa. Sånt som kan tänkas ske när vi är upptagna av annat.


Rosen himlen och trädet, Helena Larsdotter, Africa Coll

Det övergripande temat är Under Ytan. Bilder i flera lager rinner fram sakta böljande. Man känner igen detaljerna, men inte helheten. Här råder konstens egensinniga och säregna, och med gängse mått ologiska logik. Många scener visar natur som inte kan, men ändå befinner sig under vattenytan.

" Vi träder in i en inverterad värld där himlen är vatten och vatten en spegel..." säger konstnärerna i sin gemensamma programförklaring.

Man har tre filmer som visas på olika ställen. Vid mitt besök började jag  med en kopp i caféet utanför simhallen. På väggen sitter en stor  plattTV-skärm. På den visas en torr och fyrkantig informationsfilm om badhuset och dess funktioner. Plötsligt är den slut och  ett märkligt landskap  dyker upp. Ett helt annat bildspråk och tilltal överraskar och reser frågor.  Allt verkar nu ske under vatten och den här filmen avslutas med ett vattenfall som rinner uppåt!?  Vilket intressant möte mellan det rättframma informationsfilmsspråket och det slingrigt  poetiska.


Nära havet, Helena Larsdotter, Africa Coll

I en korridor projiceras  en film där skuggor och siluetter gäckar förnuftet under vatten.  En stor röd ros har en stark symbolisk verkan.

Det största och starkaste verket är en jätteprojektion på simhallens ena kortvägg.  Där visas ett märkligt filmcollage. Det är ett associativt filmontage med sina egna förutsättningar. Tjugo minuter tar det att se hela filmslingan. Men de enskilda sekvenser man ser bildar sitt eget mönster i ens tankar. Kanske man inte ser hela när man guppar runt i bassängen. Men de enskilda bilderna tecknar häftiga mönster dom gör väggen levande.

Till filmerna har Amund Öhrnell gjort musik. Han har förhållit sig till vatten och låtit dess rörelse inspirera. Det är en suggestiv minimalistisk musik som bidrar till och förmerar upplevelsen.

Du som inte är badsugen kan se några av filmerna på YouTube, till exempel på: https://www.youtube.com/watch?v=qsZ6iArpWwQ 

eller

https://www.youtube.com/watch?v=454yzlfDVqc

Där får ett par smakprov.

Helena Larsdotter och Africa Coll har jobbat tillsammans med filmbaserade verk tidigare. Häromåret gjorde de ett verk kallat Ofelia Memoria, ett hologram som projicerades i en pyramid. Det visades i Gamla Vattentornet i Lidköping. Och de jobbar med ett nytt verk med film grundmaterial som ska som ska visas i Lidköping i November. Men deras respektive huvudfokus ligger på de enskilda konstnärskapen.

Africa Coll ska ställa ut måleri i Lidköpings konsthall i maj och på Galleri Imma i Mariestad senare i år.

 BO BORG

 

Vara Badhus

Under Ytan, tre filmer av Helena Larsdotter, Africa Coll och musik av Amund Öhrnell

Visas framtill den 8 maj


Africa Coll och Helena Larsdotter vid videoinstallation i caféet, foto: Bo Borg


Skuggan av vad som passerat, Helena Larsdotter, Africa Coll