Marie Graesén Gardner

En expanderande rörelse och en poetisk kraft

30 jan - 5 mars 2016, Nemeshallen, Mölnlycke kulturhus
Marie Graesén Gardner på vernissage i Nemeshallen Foto: Ulla Moberg

Konstnären Marie Graesén Gardner har varit sparsam med utställningar i Sverige under de senaste åren, eftersom hon numera också är bosatt i England och får pendla till sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg. Det har i stället blivit olika framträdanden i London och på kontinenten, som gjort att hennes konst kommit att uppskattas mer i internationella sammanhang.

Under rubriken Bipolar Blue finns för närvarande ett 10-tal av hennes bilder samlade på Nemeshallen i Mölnlycke, som är känd för sitt vackra ljus och sin arkitektoniska utformning. Den tillkom för att kunna härbärgera och visa den stora donationen av Valandsrektorn Endre Nemes konst med jämna mellanrum, men är också avsedd och ständigt uppbokad för konstnärer från hela landet. Konsthallen fungerar denna gång bättre med stängda dörrpartier och helare väggar.


Planeringsledaren för kulturverksamheten Margreth Tallvid vid Bipolar Blue II

Marie Graesén Gardner visar bilder med nästan monumentala format i både olja och akryl, som bär på olika uttryck beroende av teknik. Medan vissa bilder är mer täta och pulserande, så framstår andra som en del av en större ohejdbar rörelse, som kräver plats att sträcka ut sig över väggarna. Det hade därför varit mycket spännande att se hennes bilder fortsätta längs nya ytor in i andra rum.  Egentligen tål de inte någon störning eller ett stopp utifrån en given lokals begränsade yta.  De måste helst få verka i frihet. Målningarna kräver tid av betraktaren, eftersom till synes lätta och luftiga bilder bär på så mycket mer än ytans omedelbara avläsning. Samma styrka och rörelse finns märkligt nog också i mycket små bilder. I en rent abstrakt bild kan det finnas underliggande strukturer och spår av figurativa element. Måleriet har alltid varit en självklar del av tillvaron, och redan som barn drömde hon om färgernas förening.  Den tidiga figurativa inriktningen med fokus på människor, landskap och ljus har allt sedan 90-talet blivit alltmer abstraherande och idag har färgen i sig blivit bärare av andra mer sublima energier.


Deep Sea

I de båda akrylbilderna med huvuden Bipolar I och II råder en speciell stämning och en utstrålning, som verkar långt ut i rummet. De är laddade på olika sätt, men sätter ändå sin prägel på hela utställningen. Både själens oro och en statuarisk hemlighetsfull slutenhet lever sida vid sida.  De är drabbande i sin nakenhet och andra liknande bilder har tidigare köpts in av konstmuseerna i Göteborg och Borås.


Bipolar I

I de största målningarna finns det en fin färglyrisk klang, som visar släktskap med den koloristiska traditionen på västkusten, men samtidigt är flödet ett annat och konfrontationerna mellan färgerna annorlunda. Det finns lugna atmosfärfyllda partier, som får möta våldsamt expressiva former i en djärv attack med syfte att uppnå en syntes bortom tid och rum. Verkligheten och livet självt tränger sig fram i bildernas berättelser och har inte något slut. I målningarnas lager på lager blir processen uppenbar och allt kan hända.

 

Marie Graesén  Gardner arbetar också med egen musik och det skulle kanske ha passat att låta den löpa i den nu pågående utställningen. Det bor redan musik i bilderna.


Moving Clouds with Black

År 2014 mottog hon ett av de Adlerbertska konststipendierna med motiveringen:

”Marie Graesén Gardner är målare men också musiker. Hennes måleri har ett påtagligt visionärt anslag och är kompromisslöst i sitt sökande efter en syntes bortom tid och rum. Med färgen bearbetar hon minnen, tankar och erfarenheter. Det är ett expressivt måleri med hög intensitet och stort allvar.”

Marie Graesén Gardner studerade vid konstskolan Forum i Malmö och senare på Valands Konsthögskola.  Under åren har hon fått mottaga olika stipendier och finns representerad i statliga, kommunala samt privata samlingar i Sverige och utomlands. I Göteborg har hon dessutom utfört stora monumentala arbeten i Haga och Gårdsten.

 

GUN HELLERVIK


Generations


I fonden Connected och t h Gone