Adrienne Riseley

Konsttoaletter och keramik 

2014
Adrienne Riseley

När man nämner Adrienne Riseleys namn är det fler än en som glädjestrålande klappar i händerna. Hon är mycket uppskattad och omtyckt, både som konstnär och som innovativ konstpedagog. Anlitad av allt fler skolor är hennes dagar fyllda till bristningsgränsen av ständigt nya pedagogiska projekt.

Adrienne Riseley är keramikern som nu bott tjugo år i Sverige. Hon flyttade hit från Nya Zeeland och har fortfarande kontakter och delar av sitt liv där. Hon är utbildad som bildpedagog och som konstnär, med ett påbyggnadsår på HDK i keramik. Hon har haft grupp- och separatutställningar, både i sitt hemland och här i Sverige.

Hennes keramik är lätt att känna igen, både stram och lekfull; brukskonst och skulpturala små verk där hon ofta tar upp teman som hemma­hörighet och identitet. Hennes små, keramiska rum med sina kraftiga perspektiv påminner om tomma tittskåp, dockskåp utan innevånare. Typiskt är också de fotografiska bilderna på keramik. Bilder på huskroppar, landskap, stadsarkitektur. Överallt i hennes ateljé finns små föremål med bilder på, som magiska amuletter med hemliga betydelser, inträdesbiljetter in i hennes egen värld. Här finns också små modeller i helt andra material och vita kakelplattor, lekfullt dekorerade.

Adrienne Riseleyär mycket ute på skolor och arbetar med barn. När hon en gång fick sin strålande idé om konsttoaletter, skapade hon snabbt ett behov och en aldrig sinande efterfråga.


Tema Splash under arbete: Mossebergskolan, förskoleklass

Tanken var, att hitta något som gjorde det tryggare för barnen att gå på toaletten i sina skolor. Att det kan vara problematiskt förstod Adrienne Riseley på sina egna barn. Ofta är det förknippat med obehag, snusk, klotter och fula ord. Hon tänkte att om man i stället ­använde sig av det lilla, begränsade utrymmet och lät barnen själva måla sina toaletter, skulle man kunna förena något vackert och kreativt med det pockande behovet av en bättre, mer inbjudande toalettmiljö. Utrymmet är så pass litet och begränsat att det med tanke på den korta tid konstnären får tillsammans med barnen ändå blir ett genomförbart projekt.

Adrienne Riseley arbetar med barn från förskole- till högstadieklasser. Det är roligast att arbeta med de yngre barnen, en vanlig reflexion bland konstnärer som jobbar pedagogiskt. Dessa barns oförställda kreativitet och naturlighet känns alltid befriande. Bäst blir det också, om barnen får måla direkt på väggarna, utifrån ett tema. Men ibland börjar de med skisser och modeller, lär sig skala och prova och arrangera.


Tema Hav, Unnerödsskolan, Uddevalla, årskurs 4

Efterfrågan har varit enorm, Adrienne Riseley har att göra hela tiden, snart måste hon lära sig att säga nej. Och att skolorna vill ha hennes projekt är lätt att förstå för det blir ett imponerande och enastående bra resultat. Det ser man på Adrienne Riseleys blogg om projektet Konsttoaletter. Här kan man följa de olika projekten i bilder som sprudlar av glädje, färg, energi, skönhet och fantasi. 

Det finns en risk i att tiden för projekten är så pass begränsad. Hon måste bli klar, i stället för att fokus ligger på själva den kreativa processen ligger den på den färdiga produkten. Det finns för lite tid att fördjupa sig i barnens idéer, det finns heller ingen tid för redovisning där barnen får visa upp sitt arbete och får bekräftelse. 

För Adrienne Riseley handlar det om att ha kul. Hon uppskattar öppenheten och lekfull­heten i att arbeta pedagogiskt. Hon känner både stolthet i sitt arbete och blir berörd av barnens fantastiska förmåga och lustfulla lärande. Att vara konstnär och inte bara teoretisk pedagog ser hon som en stor fördel.


Tema Supermario, Mössebergskolan, förskoleklass

Adrienne Riseley är keramikern som nu bott tjugo år i Sverige. Hon flyttade hit från Nya Zeeland och har fortfarande kontakter och delar av sitt liv där. Hon är utbildad som bildpedagog och som konstnär, med ett påbyggnadsår på HDK i keramik. Hon har haft grupp- och separatutställningar, både i sitt hemland och här i Sverige.

Hennes keramik är lätt att känna igen, både stram och lekfull; brukskonst och skulpturala små verk där hon ofta tar upp teman som hemma­hörighet och identitet. Hennes små, keramiska rum med sina kraftiga perspektiv påminner om tomma tittskåp, dockskåp utan innevånare. Typiskt är också de fotografiska bilderna på keramik. Bilder på huskroppar, landskap, stadsarkitektur. Överallt i hennes ateljé finns små föremål med bilder på, som magiska amuletter med hemliga betydelser, inträdesbiljetter in i hennes egen värld. Här finns också små modeller i helt andra material och vita kakelplattor, lekfullt dekorerade.

Adrienne Riseleyär mycket ute på skolor och arbetar med barn. När hon en gång fick sin strålande idé om konsttoaletter, skapade hon snabbt ett behov och en aldrig sinande efterfråga.

Tanken var, att hitta något som gjorde det tryggare för barnen att gå på toaletten i sina skolor. Att det kan vara problematiskt förstod Adrienne Riseley på sina egna barn. Ofta är det förknippat med obehag, snusk, klotter och fula ord. Hon tänkte att om man i stället ­använde sig av det lilla, begränsade utrymmet och lät barnen själva måla sina toaletter, skulle man kunna förena något vackert och kreativt med det pockande behovet av en bättre, mer inbjudande toalettmiljö. Utrymmet är så pass litet och begränsat att det med tanke på den korta tid konstnären får tillsammans med barnen ändå blir ett genomförbart projekt.


Tema Engelska: Frölundaskolan, årskurs 4

Adrienne Riseley arbetar med barn från förskole- till högstadieklasser. Det är roligast att arbeta med de yngre barnen, en vanlig reflexion bland konstnärer som jobbar pedagogiskt. Dessa barns oförställda kreativitet och naturlighet känns alltid befriande. Bäst blir det också, om barnen får måla direkt på väggarna, utifrån ett tema. Men ibland börjar de med skisser och modeller, lär sig skala och prova och arrangera.

Efterfrågan har varit enorm, Adrienne Riseley har att göra hela tiden, snart måste hon lära sig att säga nej. Och att skolorna vill ha hennes projekt är lätt att förstå för det blir ett imponerande och enastående bra resultat. Det ser man på Adrienne Riseleys blogg om projektet Konsttoaletter. Här kan man följa de olika projekten i bilder som sprudlar av glädje, färg, energi, skönhet och fantasi. 

Det finns en risk i att tiden för projekten är så pass begränsad. Hon måste bli klar, i stället för att fokus ligger på själva den kreativa processen ligger den på den färdiga produkten. Det finns för lite tid att fördjupa sig i barnens idéer, det finns heller ingen tid för redovisning där barnen får visa upp sitt arbete och får bekräftelse. 

För Adrienne Riseley handlar det om att ha kul. Hon uppskattar öppenheten och lekfull­heten i att arbeta pedagogiskt. Hon känner både stolthet i sitt arbete och blir berörd av barnens fantastiska förmåga och lustfulla lärande. Att vara konstnär och inte bara teoretisk pedagog ser hon som en stor fördel.


Tema stad: Mossebergsskolan, förskoleklass

Reglerna för antagning till kulturskolan har nyligen gjorts om. Adrienne Riseley ser en fara i att det är först till kvarn som gäller. Kulturskolan utnyttjas fortfarande framför allt av människor med vit medelklassbakgrund. Fastän projektet går av stapeln på Frölundaskolan kommer de deltagande flickorna från områdena intill, Askim och Hovås. Det nya förfarandet överensstämmer illa med stadens annars så ambitiösa arbete för integrering.

Adrienne Riseley ser det som en stor fördel att vara konstnär och inte bara teoretiskt skolad i bildskapande när man arbetar med barn och unga. Just nu studerar hon på halvfart på HDKs bildlärarutbildning till en masters. Ämnet är helt nytt: bild och visuell kultur. 

Det är en vidareutbildning som verkar passa väl för en så hängiven och inspirerande konstnär och pedagog som i allt ställer sitt kunnande och sin lust i skapande till andras förfogande.

Henriette Ousbäck