Mie Felth

Galanthusstipendiet till Mie Felth

1 maj – 30 augusti 2015, Not quite Kontakt, Fengersfors bruk

Med anledning av att Sveriges konstföreningar Västra Götaland tilldelats ett kulturstrategiskt uppdrag av regionens kulturnämnd för att stärka den kulturella infrastrukturen har Älvsborgsdistriktet instiftat ett årligt stipendium till en konstnär under 30 år, som bor och/eller verkar inom det forna Älvsborgs län. Galanthusstipendiet delades nu för första gången ut. Det tillföll textilkonstnären Mie Felth i Fengersfors. Hon deltar under sommaren i medlemsutställningen på Not Quite.

Mie, eller Marie som dopnamnet lyder, Felth är medlem i konsthantverkskollektivet Not Quite i Fengersfors, där hon också bor. Hennes textila bakgrund är gedigen. Med studentexamen inom möbeltapetsering och hantverksutbildning på Glimåkra folkhögskola som grund har avlade hon 2014 kandidatexamen på Högskolan för design och konsthantverk/Steneby. I sommar visar hon några av sina fängslande textila verk i medlemsutställningen Not quite Kontakt på det forna järn- och pappersbruket, som nu rymmer kollektivets verksamheter.

Juryn som utser mottagaren av Galanthusstipendiet motiverade valet av Mie Felth på följande sätt:

”Marie Felth visar på en imponerande och personlig gestaltningsförmåga i sitt konstnärskap, där tiden värderas högt och där det gedigna hantverket får stå i fokus. Existentiella tankar tyglar taglet till berörande verk som Marie med stor skicklighet skapar. ’Det ska kännas bra i hjärtat’ som konstnären själv uttrycker om sin konstnärliga gärning. Det är bara att instämma. Det gör det.”

Tagel? Textil? Hur hänger det ihop?  För Marie Felth är det självklart.

– På verandan utanför huset vi flyttade in i här i Fengersfors fanns uppspikat en hästsvans med tagel. Det väckte min nyfikenhet och lust att använda materialet. Tagel är ju precis som ull en fiber som suttit på någon levande varelse och det inspirerar mig.  Jag prövade att färga, både syntetiskt och med växtfärger, och satte igång att virka.Mie Felths verk är sublima, luftiga, till synes lätta som spindelväv och verkar lika flyktiga. De spetslika mönstren skiftar i färg och visar en likhet med akvarellens genomskinlighet.  Men tagel är en hård och stickig fiber, som kräver ett fast handlag för att formas. Dessutom är virkning, som är den teknik hon använder, tidsödande. Men den upprepande långsamma rörelsen är viktig för henne, liksom valet av strån.

– Det tar tid att välja ut tagelstrån och virka samman dem. Långsamheten, tidens gång har betydelse för mig och väcker existentiella tankar. Det skapar en meditativ känsla. Jag tolkar in mycket i mitt arbete, inte minst bruksmiljön här och dess historia. Det kanske inte är uppenbart, men det finns där.

Att Mie Felth valt handens långsamhet i sitt konstnärskap tycks stå i skarp konstrast med hennes livsmönster i övrigt. När man får veta att hon trots sin relativa ungdom – hon är 27 år – redan fött tre barn och samtidigt hunnit med en gedigen konstutbildning är det snarare bilden av en synnerligen effektiv och resultatinriktad kvinna man frammanar. Men hennes personlighet har inget av skyndsamhet över sig, tvärtom framstår hon som särdeles lugn.


Mie Felth

Galanthusstipendiet är på 5 000 kr och ska användas till fortbildning eller studier. Hur tänker Mie Felth använda pengarna?

– Jag har sökt och kommit in på Spinn-akademin på Kyrkeruds folkhögskola. Jag känner att jag vill fördjupa mina kunskaper ytterligare. Jag har prövat att spinna tagel, det går, men här kommer vi huvudsakligen att arbeta med ull. Det här ser jag fram mot.

Nyfikenhet och kunskapstörst leder hela tiden Mie Felth framåt. Omsatt i kreativt skapande blir det till ett spännande konstnärskap väl värt att följa.

 

BIBBI OLSON