Grupputställning

En häst är en häst är en häst

20 mars – 22 april 2015, Mimers konsthall, Kungälv
Yvonne T Larsson

Ewa Brodin

Anna Gärberg

Sven Hellqvist

Ingegerd Hyltén-Cavallius

Yvonne T Larsson

Ulla Mogren

Åsa Pröjts

Thord Thamming

Kerstin Trollberg

Curator Maria Stenmalm

 

På Nytorget i Kungälv hedrar man i en staty av Arvid Källström tre nordiska kungars fredsmöte vid landamären (dvs gränsen) vid älven år 1101. Bakom kungarna stegrar sig en häst. Vem hästen tillhör framgår inte, den är osadlad och oselad. Men att den är viktig för att betona allvaret bakom mötet är uppenbart. Hästen som kraft och styrka. Just kraft och styrka är några av incitamenten till att många konstnärer fascineras av hästen som motiv och inspiration i sina konstnärskap. På Mimers hus i Kungälv kan man just nu bekanta sig med ett utvalt antal målares och skulptörers syn på hästen. Utställningen har curerats av Maria Stenmalm.


Sven Hellqvist

Sven Hellqvists hästar är porträtt. Inte nödvändigtvis gjorda på beställning, likt porträtt av finanskungar eller andra kungar. Beställningarna kom senare när han redan blivit känd som en skicklig gestaltare av hästar. I utställningen finns några målningar där han fångat lugnt betande djur avtecknande sig mot det omgivande landskapet. Hästar var ett ständigt återkommande motiv i hans måleri.

Anna Gärberg har även hon tecknat hästar ända sedan barndomen. Hon fascineras av den kraftfulla formen och rörelsen, även om hon här i utställningen tar fasta på hästhuvudenas och blickens uttryck i raku- eller askbränd keramik. Huvuden i olika storlekar samlade på en vägg i utställningen skapar en suggestiv massverkan. Så är ju hästen också ett flockdjur.


Anna Gärberg

Tungt musklade är Thord Thammings hästar. Hans skulpterade arbetshästar bär på en mäktig form, som trots det lilla formatet förmår visa vilken pondus dessa djur bär på. Känsligt har han modellerat fram samspelet mellan smeden och den stora hästen som ömsint och tålmodigt låter sig skos.

Textilkonstnären Ingegerd Hyltén-Cavallius ser sina hästar som allegorier över människan, särskilt tydligt i verket Peace and love, med referenser både i fredsrörelsen och äldre målningar av stora fältslag. För Yvonne T Larsson handlar det mer om vad hästen står för, inte minst i relation till alla de flickor som tillbringar all sin fritid på ridskolor och i stall. Hon liksom flera av de andra utställarna har ritat hästar som unga. I utställningen deltar hon med två helt åtskilda verk; dels ett hästhuvud i gips i naturlig storlek, dels med en mobil bestående av många, många hästar i ring, som i en cirkusmanege.


Thord Thamming

Fascination, allegori, skönhetsupplevelse, ja till och med tillfälligheternas spel – vad som än lett utställande konstnärer till att skildra hästar – sammantaget är resultatet en fint presenterad utställning i lagom storlek. Övriga medverkande konstnärer är Ewa Brodin, Ulla Mogren, Åsa Pröjts och Kerstin Trollberg.

 

Bibbi Olson


Åsa Pröjts


Kerstin Trollberg


Ewa Brodin