Sámi Contemporary, samlingsutställning

Samisk Samtidskonst i Kungsbacka konsthall

6 februari - 12 april 2015, Kungsbacka konsthall
Detalj mittbild Britta Marakatt Labba Event in time, Foto: Nen Arnell

Sámi Contemporary, Samisk Samtidskonst är en stor samlingsutställning som nu visas i Kungsbacka konsthall innan den går vidare ut på en internationell turné som sträcker sig ända till Australien. Utställningen har tidigare visats i nordligaste Finland, Norge och Sverige. Att det är konstnärer med samisk förankring väcker nyfikenhet, men först och främst är det en väldigt bra och intressant konstutställning. Så se upp med att förblindas av det som för oss är exotiskt.

Tjugo konstnärer från Finland, Norge och Sverige deltar i utställningen, alla med mer eller mindre samisk identitet. Samerna är ett nordisk ursprungsfolk i de tre länderna samt Ryssland. De har härstamningar från de fångstfolk, som långt innan inlandsisen smält undan och lämnat landet fritt, jagade utefter den lilla kustremsa som fanns mellan havet och inlandsisen.


Anders Sunna Paskarova akryl, collage, Foto: Nen Arnell

Sámi Contemporary är en konstutställning med rötter i en minoritetskultur som mången gång farit illa under dominerande storsamhällen. I samernas historia finns öppna sår som smärtar och detta kommer fram i många av verken. I Inger Blix Kvammens foto ur Memory Kap Kanin kikar ett trött litet barnansikte fram ur en lurvig päls. Kap Kanin associerar även namnet på hennes serie förstorade halskragar i metalltråd och fyllda med minnen. De är vackra men också hårda och sargande. Och vad innebär den blodröda färgen och de tårlika glaskulorna med foton av samer i Tomas Colbengtsons objekt Lakmebakkte?


Markku Laakso, Small Life oljemåleri i 150 delar, Foto: Nen Arnell

Två av de deltagande konstnärerna är mer kända av oss här på västkusten än de övriga. Världskulturmuseet har under gången vinter visat Anders Sunnas starkt engagerande konst om hans renskötarfamiljs ojämna kamp med styrande myndigheter och Britta Marakatt-Labba som är utbildad textil konstnär vid Konstindustriskolan, nuvarande HDK i Göteborg. På samernas nationaldag 6 februari höll hon ett uppskattat föredrag på Röhsska Museet i Göteborg där lokalen inte räckte till trots att föredraget dubblerades. Dessa två konstnärer som båda är starkt förankrade i den samiska renskötarkulturen arbetar i sin konst utifrån vad de fått med sig av den. Båda är djupt engagerade men ändå så olika i hur de bär fram sitt budskap. Anders Sunna är målare och är direkt och tydlig i sina bilder. Att möta dem minner mig om intensiva debatter och starkt politiskt engagemang i slutet av 60-talet. Britta Marakatt-Labba är också starkt engagerad med sin konst men bär fram budskapet lågmält och eftertänksamt. Det är bilder att stanna till vid och djupare fundera över. Hon använder mycket av samisk symbolik när hon med pyttesmå broderistygn berättar om stora frågor som rör samer men också oss andra såsom klimatpåverkan och viktiga politiska skeenden i vår samtid. Hennes installation Event in time handlar om massakern på Utöya och ställer frågor om vår nutid. Installationen, rund som kåtans form, består av postsäckar från 1940-talet och mittpartiet har formatet av en kåtadörr. Vagt på den skönjes ett hakkors. Hat och elitistiskt segregationstänkande från en svunnen tid lever upp på nytt.


Marja Helander. Trambo, video

Allt i utställningen har inte politisk grund. Där finns känsligt skildrad natur, videoverk, skulptur, textil. Mitt starkaste intrycket av Samisk Contemporary är dess konstnärliga uttryck. Att konstnärerna har sin identitet i den samiska kulturen känns underordnat, men för den skull inte ointressant. Det är en utställning som ingen bör missa innan den drar iväg ut på världsturné.

 

NEN ARNELL


Tomas Colbengtsson. Kalmebakkte, Screentryck på glas, Foto: Nen Arnell

För programpunkter se www.kungsbacka.se

 

Utställningen är kurerad av Jan-Erik Lundström, tf chef Norrbottens museums och Tuija Hautala-Hirvioja, professor i konsthistoria vid University of Lapland i Finland

 

Deltagande svenska konstnärer

Victoria Andersson

Tomas Colbengtson

Per Isak Juuso

Britta Marakatt-Labba

Lena Stenberg

Anders Sunna

Liselotte Wajstedt

Finland representeras av

Marja Helander

Markku Laakso

Annika Dahlsten

Outi Pieski

Suohpanterror

Från Norge medverkar

Hanne Grieg Hermansen

Aslaug Juliussen

Inger Blix Kvammen

Odd Marakatt Sivertsen

Charlotte Nilsen

Synnøve Persen

Marita Isobel Solberg

Ingunn Utsi


I förgrunden 4 av 7 delar ut Britta Marakatt Labbas verk Event in time. broderi, Foto: Nen Arnell