Caroline Lindqvist

Textila bilder

Mitten av januari till mitten av mars 2015, Sotenäs vårdcentral i Hunnebostrand.
Caroline Lindqvist, Foto: Gunnar Eldh

I Heestrand, helt nära havet, lever och arbetar textilkonstnären Caroline Lindqvist. Hon har tjudrat växthuset i stormen och tagit vara på virke som flutit iland. 

I ateljén möter lugna, stadiga bilder; högresta, kvadratiska, små, stora men alla med en koncentrerad inre ordning – en fullkomlig kontrast till kaoset därute. 

– Strukturen, färgen och formen är det viktiga, jag håller fast vid väven och snöar in på mötet mellan olika karaktärer och uttryck. Jag har ingen längtan till något annat material och jag utvecklar faktiskt inte vävtekniken heller!

– Det jag vill uppnå är en grov och stadig grund att bygga bilden på, däremot kan jag längta efter mer tid till broderiet.

Det är nämligen med de små stygnen som Caroline Lindqvists bilder får sin slutliga form. Broderierna som breder ut sig, artikulerar ytan, förhåller sig till varandra och till bottenväven. Inom den relativt strama kontexten öppnar sig närmast kalejdoskopiska variationsmöjligheter. Cirklar, trianglar, kvadrater träder fram i subtila kombinationer av färg och textur. Här och där glimmar det till av guld.


Foto: Gunnar Eldh

Betraktade på håll ger de högresta bilderna ett monumentalt intryck som lätt kan föra tankarna till sakrala rum. Caroline berättar att hon själv slagits av den känslan och att hon kan tänka sig sina verk i sådan miljö. Vid ett tillfälle har hon också arbetat på beställning av svenska kyrkan men då som formgivare av en korkåpa till Domkyrkan i Linköping.

– Det var spännande och lärorikt eftersom jag inte skulle väva själv utan lämna arbetet till Handarbetets Vänner, men det fungerade bra och jag blev väldigt nöjd, säger Caroline.


Foto: Gunnar Eldh

Om man går närmare ser man att ripsvävens varp är tätt solvad med ganska tunna trådar medan inslaget utgörs av kraftig sisal som är vackert infärgad. Det uppstår ett raffinerat spel på ytan mellan den strikt tvärrandiga ripsen, de finstilta broderierna och enstaka sisalfibrer som okynnigt letar sig ut. De många effekterna har skissats fram i vävstolen där otaliga provbitar med olika färgkombinationer och strukturer vävts och med åren kommit att bilda en stor referenssamling.


Foto: Gunnar Eldh

– Hantverket är så bra för man hinner med sin tanke; medan jag formar den ena bilden så växer den andra fram i en process mellan handen och medvetandet. Ibland dyker det upp fragment av minnen från resor och händelser, ibland ser jag en färg men det mesta kommer inifrån hantverket.

Väven och vävandet, som symbol och metafor är så vanlig i språket att vi knappast märker den. På samma sätt förhåller det sig med guld men Caroline är alltid i första hand intresserad av materialen och vill inte blanda in andra aspekter än de rent konkreta.

– Bladguldet har varit med länge i mitt arbete, säger Caroline, kontrasten mellan den grova väven och det tunna guldet är viktig för mig. Men man ska komma ihåg att guldet kan vara farligt; det är lätt att tro att man kan rädda ett verk med guld.

Faktum är att det behövs ytterst lite av den ädla metallen för att ladda en stor bildyta. I de bilder som nu visas på Sotenäs vårdcentral i Hunnebostrand återkommer guldet i smala stråk och enstaka punkter, att låta blicken glida över eller stanna vid. 

Att kultur i praktiken fungerar som friskvård tycker Caroline är lika självklart som att hon aldrig någonsin skulle ha som utgångspunkt att skapa konst för att den skall vara nyttig. 

– I arbetet är jag helt innesluten i min process, men det hindrar inte att jag blir väldigt glad när mina bilder också får betydelse för betraktaren. Vårdcentralen är en ovanlig plats för konst och där finns ett möjligt överraskningsmoment som jag gillar, säger hon.

 

TEXT: KIKI ELDH


Foto: Gunnar Eldh

Konst i vården 

Caroline Lindqvist är en i raden av konstnärer som sedan 2009 ställt ut i vårdcentralens lokaler. Det sker i samarbete med Karin Mailänder, som driver Scen & Bild, en verksamhet med inriktning på gestaltning av offentliga rum. En av satsningarna är Konst i vården, där man var tredje månad introducerar en ny utställning på vårdcentralen och där den aktuella konstnären bjuds in att berätta om sitt arbete för personal och besökare. 

Utställningen pågår från mitten av januari till mitten av mars 2015.


Foto: Gunnar Eldh