Varning för känsliga människor 

Känslig utställning om livets kriser

11 okt - 11 jan 2015, Varbergs Konsthall
Roj Friberg och Lenke Rothman, Foto: Mikael Pilstrand

Varning för känsliga människor

Annika Liljedahl, Marja-Leena Sillanpää, Mandana Moghaddam, Bella Tinghammar, Roj Friberg, Richard Vogel, Eva Björkstrand, Beth B, Niklas Eneblom, Leif Holmstrand, Börje Almquist, Lenke Rothman, Johanna Ekström, Karin Broos, Leif Claesson, Ola Åstrand, Kerstin Danielsson, Roland Persson, Lena Mattsson, Ester Henning, Kennet Klemets, Dana Sederowsky, Elisabeth Moritz, Camilla Ander och Bo Melin.

Kurator: Ola Åstrand

 

I utställningen ”Varning för känsliga människor” ingår 25 konstnärer som på olika sätt behandlat temat livskris i sin konst. Konstnären och kuratorn Ola Åstrand har velat sätta samman en utställning där känslor och erfarenheter får plats. Han menar att i kreativiteten finns en lust och livsglädje, även om temat är en livskris och tanken är att utställning, trots sin titel, blir en plats för just känsliga människor. 

– För några år sedan gick jag igenom en kris och i och med det fick jag en massa verktyg. Jag lärde mig att man måste ta hjälp, man kan inte klara alla saker själv. Jag gick med i en stödgrupp och lärde mig vilken styrka det ger att dela med andra, dela sina erfarenheter. Då blir man mindre ensam och blir starkare genom att stötta varandra. Så det är egentligen det konceptet jag försöker lyfta in i konstvärlden, säger Ola Åstrand.


Ola Åstrand och Eva Eriksdotter, Foto: Roger Johansson

Ola Åstrand har velat göra en så öppen och pedagogisk utställning som möjligt och till varje konstverk har Joanna Etherton skrivit psykologiska ”ingångar”. Allt för att ta bort, eller åtminstone hyvla ner, konsttröskeln och på så sätt försöka göra en mer demokratisk och mänsklig konstutställning.

– Jag har alltid gjort personliga utställningar som jag har haft ett nära förhållande till men det här är nog den mest personliga utställning jag gjort. Jag är inte proffskurator på det viset, och helst inte heller proffskonstnär. Jag försöker hålla mig så amatöristisk jag kan, så entusiastisk jag kan för att behålla en slags barnslighet. Hellre det, än att det blir perfekt. Det är möjligt att det låter klyschigt men jag vill att det finns ett hjärta. Det är i alla fall den infallsvinkel jag försöker ha.


Elisabeth Moritz, Karin Broos, Leif Holmstrand och Annika Liljedahl. Foto: Mikael Pilstrand

Konsthallens chef, Eva Eriksdotter, har jobbat med Ola Åstrand tidigare, bland annat så producerade han konsthallens invigningsutställning ”Konst är dyrbarare än korv”.

– Jag vet att han gör ett bra jobb och när han kom med den här idén så kände jag direkt att det här är bra, det är en idé som ligger rätt i tiden. Ola Åstrand är väldigt bra på att hitta rätt konstnärer och plocka fram bra kombinationer, säger Eva Eriksdotter.


Dana Sederowsky och Kennet Klemets, Foto: Mikael Pilstrand

Det var dock inte helt lätt att hitta konstnärer som så uttalat jobbar med en form av krishantering.

– Jag har verkligen fått leta och jag hade säkert kunnat sovra, letat ännu mer men någonstans måste man bestämma sig. Vissa är tydligare än andra, säger Ola Åstrand.

I katalogen skriver Ola Åstrand om konsumtionen av de antidepressiva medicinerna ökat drastiskt och då stänger man av obekväma känslor, de verkar inte få plats i tillvaron, i livet.

– Här har jag gjort tvärtom, bort med medicineringen. Här får vi plats, vi lite sårade och skadade, säger Ola Åstrand.

 

ROGER JOHANSSON


Marja-Leena Sillanpää och Eva Björkstrand, Foto: Mikael Pilstrand


Ola Åstrand, Leif Claesson och Johanna Ekström, Foto: Mikael Pilstrand