Günter Grass

Ett ständigt flöde mellan ord och bild

20 sept - 8 okt 2014, Grafik i Väst
Bilden publiceras med tillstånd av Grafik i Väst

Det är inte så känt att den världsberömde tyske författaren och nobelpristagaren Günter Grass också var bildkonstnär och ständigt arbetade i en växelverkan mellan ord och bild. Han har bara vid enstaka tillfällen visat sina bilder i Sverige, men genom personliga kontakter med ett galleri i Sydjylland har Grafik i Väst i Göteborg fått möjlighet att under några höstveckor visa ett 20-tal grafiska bilder som skapades av Grass för att illustrera H.C. Andersens verk. Några bronsskulpturer berättar dessutom om hans konstnärliga bredd. Det finns också möjlighet att se hans samlade verk i inlånade konstböcker. På vernissagedagen lördag 20 september invigningstalar honorärkonsul Fredrik Vinge från tyska konsulatet i Göteborg.

Günter Grass föddes i Danzig 1927 växte upp i ett enkelt hem och deltog som ung soldat i andra världskriget, där han sårades och hamnade i amerikansk krigsfångenskap. Därefter studerade han grafik och skulptur vid Konstakademin i Düsseldorf och fortsatte sedan till Konsthögskolan i Berlin. Efter studieåren bodde han i Paris men flyttade så småningom tillbaka till Tyskland. Han arbetade inte bara som bildkonstnär utan skrev dessutom noveller, dikter och dramatik, men inte förrän 1959 utkom hans första roman Blecktrumman som genast blev hans stora genombrott även internationellt. Efter återkomsten till Tyskland engagerade han sig i politiken men har haft svårt att anpassa sig i den partipolitiska disciplinen och mer framstått som en intellektuell anarkist.Günter Grass allt överskuggande syfte med sina verk är att skriva mot glömskan och med hjälp av svarta fabler i en burlesk form berätta om människan, skulden och historien.  Han fick Nobelpriset i litteratur 1999 men har också tilldelats flera andra prestigefyllda utmärkelser. Skrivandet och bildskapandet löper i två parallella spår, som ofta korsas och befruktar varandra. På senare tid har han dessutom arbetat med akvareller, där en dikt kan målas in i fri skrift. Samma tema bearbetas i olika medium med ett ständigt givande och tagande. Om de illustrerade sagorna av H.C. Andersen har Günter Grass själv bland annat berättat:

 

Idén att dyka ner i denna sagovärld… kom från H.C. Andersens födelsestad Odense. Där firar man 2 april, som överallt i Danmark, nej i hela världen, hans tvåhundraårsdag. Jag fick ett uppdrag att teckna tio litografier till en mapp. Jag började med Tummelisa. Blad efter blad på litopapper. Det blev fler och fler. Ur glädjen i arbetet uppkom snart mer förlagsmässiga planer på att samla ett urval av kända och mer okända sagor mellan två pärmar och tillägna denna illustrerade bok mina barn och barnbarn. Det i hopp om att också andras barn och barnbarn måtte få lust att … tillsammans läsa dessa sagor högt för varandra, precis som H.C. Andersen själv gjorde i både mindre och större kretsar.Det finns ofta någonting östeuropeiskt i Günter Grass bildvärld. Det absurda, burleska och ibland surrealistiska framställs på ett smittande lustfyllt sätt i grafik, akvarell och skulptur, där djur, natur och människor blandas ihop och förändras formmässigt. Han bjuder ymnigt på både svartsyn och humor och verkar ha roligt i arbetet. Sambandet ord-bild blir så självklart, och sättet att arbeta har påverkat andra konstnärer.


Jon Forssman, Grafik i Väst, foto: Gun Hellervik

Grafikerna Jon Forssman och Leif Samuelsson från Grafik i Väst, som var nere i Sydjylland och hämtade utställningen hos Galleri Noerballe/Augustiana i Augustenborg är förvånade över bredden och kvalitén i Günter Grass stora produktion och Jon Forssman känner sig personligen mycket inspirerad i sitt eget arbete.

– Både min kollega och jag blev så tagna av Günter Grass bildvärld. Själv var jag ganska okunnig om hans arbete som konstnär, så det blev en stor överraskning att se bilderna i verkligheten. Det är spännande med annorlunda berättande realistiska uttryck, som hämtar näring ur en annan kulturkrets. Günter Grass har ett eget arbetssätt med perspektivförskjutningar och en frihet att koppla ihop former till häpnadsväckande kombinationer.  De poetiska texterna som han ofta lägger in i bilderna bär på någonting speciellt och skapar en helt ny dimension i det färdiga verket.

 

GUN HELLERVIK


Bilden publiceras med tillstånd av Grafik i Väst