Lotta Söder

En resa till inre världar

5 juli - 29 juli 2014, Nääs konsthantverk
Lotta Söder, foto: Jan Olson

Ibland blir tekniken, ja själva görandet, det man som betraktare av ett konstverk fäster sig mest vid, medan det vid andra tillfällen är uttrycket, bilden eller föremålet som tränger sig på. På det senare sättet förhåller det sig när man möter Lotta Söders konst på Galleriet på Nääs konsthantverk.

Visst, att vi här möter en konstnär som ställer ut arbeten i glasmosaik är uppenbart. Nog så fascinerande, men tekniken blir ändå underordnad verken i sin helhet och det intryck dessa ger. Färgrika och skimrande huskroppar som ger associationer till medeltida kyrkor med lysande inredning och utsmyckningar. Och mitt bland dessa alster ett par skidor, en resväska och två kängor!

Lotta Söders utställningar brukar liknas vid resor till inre världar. Hon har nyligen flyttat tillbaka till uppväxtens Västerbotten och prövar nu att bo i Umeå ett år. Skidorna För resor i gränslandet, resväskan med Ömtåligt bagage och Sjumilastövlar blir delar i berättelsen om återvändandet. Kanske blir hon kvar, kanske inte. Livet i Västsverige har givetvis satt sina spår i hennes inre landskap och det kan nog kännas som att glida fram i ett gränsland med ömtåligt bagage att närma sig det man en gång lämnat. ”Mina mosaiker är reseberättelser i glas”, säger hon.


Lotta Söder, foto: Jan Olson

Lotta Söders glasmosaiker är i mångt vittnesbörd över hennes fascination för historiska avtryck. Det kan vara gamla handskrifter, kyrkomålningar eller annat hon sett under sina resor. Intrycken är fragmentariska, hon skapar sina bilder likt collage. En fågel, ett citat, ett färgfragment, en bit av ett ornament – så byggs en mättad, närmast sakral stämning upp i hennes verk. Den andliga dimensionen förstärks av tekniken. Mosaiker förekommer i många religiösa sammanhang.

Trots ett ganska sparsmakat urval finns all anledning att stanna till i utställningen för här finns mycket att granska och begrunda. I Projektrummet innanför galleriet ställer dessutom 10 keramiker ut nipperaskar skapade under en workshop i den japanska anagamatekniken hos en av deltagarna.

Gun Hellervik har tidigare gjort en omfattande presentation av Lotta Söder och den teknik hon använder sig av. Den återfinns i Zenits arkiv under fliken Intervjuer.

 

BIBBI OLSON


Lotta Söder, foto: Jan Olson


Lotta Söder, foto: Jan Olson