Tilpo, Bohusläns museum

Med berättelserna i centrum

26 juni - 31 augusti 2014
Tassevalsen i Grez, Tilpo, foto: Nen Arnell

Tilpo - Belvedere är sommarens konstutställning på Bohusläns museum i Uddevalla. Bakom namnet Tilpo står konstnären Hans Eriksson och hans livskamrat Hanna Alhonen Eriksson. Hon är från början scenograf men har blivit en arbetspartner i Tilpo under konstverkens tillblivelse.

Innan paret Eriksson började arbeta tillsammans använde Hans Eriksson synonymen Fruls Tilpo i sitt konstnärliga arbete, som i mycket innebär att iaktta vår värld och personligt kommentera den i bild. Ett konstnärsval han arbetat utifrån alltsedan han blev klar med sin utbildning vid Konsthögskolan i Stockholm 1986 och med tidiga intryck av radikala konstnärer som Lars Hillesberg, Dick Bengtsson med flera. Nu är det verk av Tilpo som visas i sommarens konstutställning på Bohusläns museum. Utställningen har getts namnet Belvedere. Är det en ironisk innebörd till det italienska ordet för något vackert att titta på.

Oftast är det skönast att få uppleva en konstutställning i tystnad och låta de egna känslorna vara i dialog med verken, men inte i denna utställning. Här känns ett behov av att under upplevelsen vilja diskutera de bildinnehållsrika verken, få in andra och flera perspektiv än de egna i dialogen med bildernas berättelse. Bilder som väcker nyfikenhet på innehållets djup under den ibland lite raljerande ytan. Här är verkens titel till hjälp att tyda meningen i dess bild. Innehållen kan ha inspirerats av vår samtid eller ha en rot till vår konsthistoria.


Mark Twain med bekant, Tilpo, foto: Nen Arnell

Det är inget poetiskt måleri som visas, inte heller är det ett måleri där färgen används för expressiva känslor. Här är det berättelserna som står i centrum. Dessa kan vara både personliga och allmängiltiga med en livserfaren och även ofta en politisk udd. Färg och linjespel är medel till att gestalta bildens innehåll, måleriet tycks ibland spontant och vara snabbt hanterat i mening att inte förlora den intuitiva känslan i vad som ville berättas. Och berättelserna är ofta i en magisk bildvärld med ställningstaganden för de svagare i samhället utifrån en mycket personlig symbolik.

Ibland behövs en nyckel till symbolernas innebörd för att ana vad det är som Tilpo egentligen berättar om, vad som ligger under den synliga ytan. Bland de lättare att tolka är bilden ´Mark Twain med bekant´ där den vite mannen och hans underordnade med afrikanskt ursprung helt enkelt har fått byta hudfärg. men maktfördelningen är kvar. Likaså ´Vita romers lag´ där paret, uppsträckta i något som kan tolkas som folkdräkt, som skall vara en romsk, och bärande på lagbok och klubba, är det också SD Tilpo har haft i tankarna när denna dubbeltydande bild gjordes.


Vita romers lag, Tilpo, foto: Nen Arnell

Tilpo har också varit på Hotel Chevillon i Grez-sur Loing. Detta 1880-talets sommarvistelse för svenska konstnärer som idag ägs av en västsvensk stiftelse och är stipendieplats för kulturarbetare från Sverige, Finland och Skottland. I utställningen finns målningen ´Tassevalsen i Grez´, som troligen handlar om deras egen upplevelse av en vistelse där. Tilpo- Belvedere är en utställning att dröja kvar i, fundera över och samtala om.

Tyvärr har museets egentliga konsthallslokal tagits över av Bohusläns museum stora halvårslånga utställningssatsning ´Häst-säg mig vem du är´. I och för sig är detta en intressant och innehållsrik utställning också den värd ett besök. Men det är synd att konstutställningarna fått stryka på foten och hänvisas till en annan lokal, Bävehallen. Lokalen som en gång dömdes ut som mindre bra för konstutställningar, därför kom Konsthallen till. För på samma sätt som lokaler för musik med dålig akustik själ mycket av musikens klang begränsar en för liten lokal, med för lågt i tak och med spotlights som hamnar för nära, till en irriterande del själva konstupplevelsen. Nu har de som hängt Tilpos utställning trots problemen klarat av att bygga upp en bra utställning. Men vad händer i Uddevalla nu när bara museets konsthall är kvar med konstutställningsverksamhet och nu även den får krympande möjligheter?

 

NEN ARNELL


Votiv, Tilpo, foto: Nen Arnell