Karl Ceder

Målningar som sträcker ut en hand till betraktaren

5 - 16 april 2014, Galleri Lucifer
Karl Ceder, foto: Tomas Törnberg

Galleri Lucifer i Skövde visar “samtida och nutida” konst. Man är alltid på jakt efter intressant måleri, oavsett om det är nyskapande eller gammaldags. Men sin nu pågående utställning Finska Målningar av Karl Ceder presenterar man en ung, nyutbildad målare med stor potential.

Karl Ceder är född 1982 och har studerat många år i Finland och Tyskland. Han gick sin första förberedande konstskola i Ålsta i Västernorrland 2000 - 2002. Sedan blev det några år på Nordiska Konstskolan i Kokkola I Finland. Därefter sökte han och kom in på flera konsthögskolor, och valde Bildkonstakademin i Helsingfors där han tog masterexamen 2013. Därefter har han fördjupat sina kunskaper med studier i Tyskland.

– Jag kom in på Bildkonstakademin i Helsingfors med lite trygghet att veta vad jag ville, och lämnade skolan mer förvirrad än när jag kom. Men med måleriet har jag lärt mig hitta en väg in i det jag är intresserad av.

Han betonar särskilt betydelsen av att jobba och umgås med likasinnade och att diskutera och ifrågasätta det han håller på med bland kamraterna på akademin.

I finsk konstutbildning betonar man materialkunskapen.

– Jag har lärt mig hur materialen beter sig mot varandra, vad som händer kemiskt i måleriprocessen. Det har man stor nytta av för att kunna uppnå det man vill i sitt måleri.


Karl Ceder, foto: Tomas Törnberg

Utställningen på Galleri Lucifer är hans första efter skoltiden. Den består av ett trettiotal målningar. Landskapet och dess färger och former återkommer i bilderna.

Karl Ceder är en inbiten cyklist. Hans regelbundna cyklande har gett näring till många av hans motiv sim målare. Många av målningarna gestaltar just vad man kan kalla cykelminnen.

– Jag gillar att vara i naturen. Jag cyklar på min tävlingscykel och mycket av min bildinspiration kommer ur upplevelsen att rusa fram i landskapet och vara i förändring och rytm. Cyklingen och de speciella upplevelser det ger finns inbyggt i mitt måleri. Min energi möter naturens.

Hans målningar har en speciell, men tydlig naturinspiration. Han målar det han har sett och det han har upplevt.

– Jag har en plan när jag börjar. När jag sedan börjar måla tar måleriet självt över. Det händer hela tiden sak i den process när färg och komposition över. Bilden ger saker tillbaka som ger nya aspekter till mitt måleri.

Som målare är han intresserad av naturen och särskilt vad den gör med ljuset. Han fångas av ljuset för i det finns färgerna.

– Jag vill göra målningar man kan tro på, som man kan fly in i en stund. Mina målningar ska sträcka ut en hand till betraktaren.


Karl Ceder, foto: Tomas Törnberg

Naturintresset och cyklingen har gjort att det finns upplevelser av förbirusande natur och tunnlar och asfalttäckta vägar som motiv. Men det viktiga för en målare är förstå måleriet.

– Det har varit mycket natur för mig ett tag. För mig är det viktiga att det blir en fin målning.

Men det är inte helt oproblematiskt för en ung konstnär i dag att ha naturmåleriet som sin inriktning och sitt huvudintresse.

– När jag satt och målade utsikten från ateljéfönstret på skolan sa lärarna, som ville styra oss mot det mera konceptuell, att så där kan du väl inte måla. Men det var det jag ville.

När jag frågar Karl efter någon konstnär han är inspirerad av själv nämner han den schweiziske målaren Ferdinand Hodler (1853-1918). Här finns en lugn monumentalitet och samtidigt ett rytmiskt linjespel han gillar.

Allt måleri är ju i en mening traditionellt.

– Jag är nog en hopplös romantiker som gillar måleri och natur och är intresserad av det som finns. Det handlar om att hitta någonting bakom föremålen och kunna visa det genom dem i sitt måleri.

Jag frågar hur han ser på skönhet i måleri.

– Skönhet är inget centralt i mitt måleri. Jag är nog präglad av att man på skolan hela tiden sa att det inte får bli för fint. Men det är viktigt att jag sätter mitt avtryck i måleriet.

I ett artists statement citerar Karl poeten Fernando Pessoa när han skriver “att äta en frukt är att smaka dess mening. För mig är måleri att smaka synens mening.” Det får stå som sammanfattning av mina intryck av den här utställningen.

BO BORG


Karl Ceder, foto: Tomas Törnberg


Karl Ceder, foto: Tomas Törnberg


Karl Ceder, foto: Tomas Törnberg