Maria Friberg

Reflektioner över vår samtid

11 februari - 6 april, Bohusläns Museum
The Painting Series 6, Maria Friberg

En av Uddevallas största tillgångar är Bohusläns Museum, väl värt ett ett besök. Speciellt nu under de närmaste veckorna då en stor utställning med fotoverk av Maria Friberg pågår i museets konsthall. Hon är en av våra mer uppmärksammade video- och fotokonstnärer vilket är lätt att förstå när man möter hennes utställning.

Direkt vid inträdet i lokalen, innan ens hjärnan hinner registrera intrycket av utställningen, reagerar kroppen i ett positivt känslorus. En spontan reaktion av hennes verk där det är dess balans i form, ljus, skärpa som välkomnar så starkt.

Maria Friberg behärskar sin teknik till fulländning och vet dess möjligheter, kunskaper som ger henne trygghet och kreativ säkerhet att koncentrera sig på bildens innehåll. För hennes verk är mycket mer än spontana känsloupplevelser av en välbalanserad bildyta. De handlar om iakttagelser och reflektioner över vår samtid, en del av dem utifrån ett genusperspektiv. Och bakom varje bild ligger ett noga planerat förarbete. Hur krävande detta arbete kan vara går att följa i en videodokumentär från tillblivelsen av bildprojektet The Painting Series från 2011 Både denna arbetsdokumentär och slutresultatets fotografier finns med i utställningen.


The Painting Series 1, Maria Friberg

I serien The Painting fotograferar hon underifrån. Där ingår, bland andra fotoverk, bilder på några män som hon fått att kravla omkring i vatten och bläck på en glasskiva. Bläckets blåa färg och former av kroppar går i dialog med Yves Kleins välkända kroppsmåleri där han använde kvinnor som penslar i sina performances. Men för Maria Friberg är det inte intresset för kroppen i sig hon arbetar med, hennes män är klädda, utan hon lägger ett genusperspektiv på kvinnor kontra mäns statusroller. Detta tema arbetar hon också med i sitt tidigare projekt från 2000 Almost There i vilket hon lät kostymklädda män flyta i en bassäng.

Stora väl genomplanerade projekt innehållande hela serier av bilder är Maria Fribergs arbetsmetod. Det allra senaste är Duration som tar upp tankar om vad som sker med relationer i när vi låter teknikstyrda prylar ta så stort utrymme. Det lilla barnet har somnat på sin kudde med hörlurarna kvar runt huvudet, upplevelser av sagobok och kroppsnärhet är borta. Pojkeleverna sitter i en tät klunga vid läroverkets fönster. Det är rast men umgås de med varandra upptagna som de alla är av sina egna små smartphones? Likaså vad sker under uppväxten med de ensamman pojkarna som hon placerat i kala rum i sliten slottsmiljö. En tid är för evigt förbi. Vad innebär den nya tiden i ensamhet med på gränsen till chimära kontakter genom tekniska uppkopplingar? Projektet Duration ger åskådaren mycket att fundera över.


Duration 2, Maria Friberg

Videoverket Transmission stimulerar även det till tankeinsikter om hur omedvetet vi gjort oss totalt beroende i vardagen av den tekniska utvecklingen. Men här snävar mina tankar in till min egen gamla bil och mitt behov av den på grund av dåliga allmänna kommunikationer så fort man hamnar i centras utkant. Även i denna video använder sig Maria Friberg av att filma underifrån. Nu är det bil efter bil som kör över en hållfast glasskiva. Hur många av oss tänker på hur en bil ser ut underifrån, hur tekniskt känsligt systemet vi gjort oss så beroende av egentligen är? Vi bara kör och kör och blir fruktansvärt frustrerade när bilproblemen dyker upp. Här i videoloopen vänds bilars undersida upp och visar en oftast dold mekanisk konstruktion vi inte ägnar en tanke och som ändå för många blivit navet som får vardagen att fungera.

Maria Fribergs utställning på Bohusläns Museums Konsthall är en av de intressantaste jag upplevt på länge. En utställning jag själv kommer att återvända till innan den går mot sitt slut i början av april.

 

Nen Arnell


Duration 4, Maria Friberg


Still lives 11, Maria Friberg