Sigrid Hansson

Stark expressiv vilja kombineras med sökande känslighet

9 november - 27 november, Orust Konsthall, Henån
Mina skulpturer 1 - Hjärtsymbol, Foto: Mats Bengtsson

Med ett varmt välkomnande genom stora färgintensiva målningar bjuder Sigrid Hansson in till sin utställning ”Ett färgrike Kärlingesund, mitt hjärta i Bohuslän”, som nu pågår på Orusts Konsthall i Kulturhuset Kajutan, Henån. Stora målningar som fyller konsthallens vackra rum.

Kärlingesunds Gård, detta livsverk och inspirationskälla som Sigrid Hansson tillsammans med sin make musikern Mats Bengtsson förverkligade vid bohuskusten. Nu har de lämnat sitt kära Kärlingesund. Utställningen på Kajutan är något av ett tack och farväl till tiden där, en tid som alla konstverken i utställningen är inspirerade av. I tre decennier ägde Sigrid Hansson och hennes man Kärlingesunds Gård och byggde där upp kurscentrum, vandrarhem, konferensställe allt med ett rikt upplevelseinnehåll av kultur, natur, mat och som de drev tillsammans under femton år. Nu är denna epok över för dem. De har nyss bosatt sig i närheten av Ulricehamn vid Åsundens strand och kan nu på fulltid koncentrera sig på sitt eget kreativa skapande.

 


Häst i öppning, Foto: Mats Bengtsson

Genom alla kärlingesundsåren har Sigrid Hansson alltid varit aktivt verksam som framgångsrik konstnär. Främst är hon målare men arbetar också med skulptur och textilt collage. Runt Kärlingesund fanns många inspirerande motiv, allra främst hästarna som betade i grannskapet. De återkommer gång på gång i målningar och reliefer som hon visar på Kajutan i Henån. Även några av Sigrids egna skulpturer som lämnades kvar på Kärlingesunds Gård finns med i utställningen som motiv i hennes målningar


Mina skulpturer 1 - Evighetsspiral, Foto: Mats Bengtsson

Sigrid Hansson är en intensiv och engagerad person, detta präglar även hennes skapande. I generöst samspel lyser färgerna i målningarna, perspektiven glider och lyfter genom det fram dynamiken i hästarnas ystra rörelser. Men perspektivglidningar och att i uttrycket varken vara tydligt konkret eller abstrakt är en svår balansgång. I en del av hennes måleri sker samtidigt både ett trevande formsökande kombinerat med en erfaren bildsäkerhet, vilket ger en rörelse i bilden som kan vara svårfångad. Speciellt tänker jag då på målningarna av hennes egna skulpturer. Dessa skulpturer tycks stå henne alltför nära för att låtas sig omvandlas till visuell form i en tvådimensionell bild.


Mina skulpturer 1 - Mot evigheten, Foto: Mats Bengtsson

Där finns en stark expressiv vilja samtidigt med en sökande känslighet hos Sigrid Hansson. I flera av Sigrid Hanssons målningar sammansmälter detta i en lyckad gemenskap. Som i hennes tolkningar av livfulla hästar och i vänporträttet av Ulf G, där personens karaktär lyfts fram och bilden koncentreras av den snabba rytmen i penseldragen och av färgernas kraftfulla spel.

Utöver det färgrika måleriet visar Sigrid Hansson mindre reliefer i betong där hästar är motiven. Även här sker små förändringar i perspektivet som ger varje häst en rörelse och bilden en egen karaktär.

 

NEN ARNELL