Channa Bankier, Mats Rydstern och Åsa Kvissberg

Gallerirunda oktober 2013

Galleri Uddenberg, Galleri Aveny och Grafik i Väst
Blommor i vas, Channa Bankier

Gallerirunda oktober 2013,

Galleri Uddenberg, Galleri Aveny och Grafik i Väst

Galleri Uddenberg

Channa Bankier, målningar och grafik

19 oktober – 3 november 2013

 

Channa Bankier har genom årens lopp varit en ganska flitig utställare men sedan 2005 då hennes livskamrat Jörgen Ek gick bort, har hon bara ställt ut ett fåtal gånger.

Det är svårt att inte beröras av smärtan och sorgen som syns i hennes målningar. Men trots målningar med titlar som ”Änkans gråt” så känns det samtidigt inte bara deppigt, här och där kan man skönja en ljusning.

I samband med den aktuella utställningen ger Galleri Uddenberg ut en bok om Channa Bankier.


Ansikte, Channa Bankier

Galleri Aveny

Mats Rydstern, målningar

19 oktober – 10 november 2013

 

Mats Rydstern målar nästan alltid efter ett foto han själv tagit som förlaga, men det finns ingen ambition att målningen ska vara fotografisk. Däremot vill han få till målningen så att det känns att han verkligen varit där.

– Förr i världen har jag varit en sådan där friluftsmålare och stått mycket ute och målat ute i naturen. Så jag har det i mig, att inte få det så fotografiskt stelt. Utan det ska kännas som en friluftsmålning. Jag vill ha luft, himlar och det ska vara kolorit och färg. Inte att det ska vara knutet till att efterlikna fotot, säger han.

Det händer rätt ofta att han börjar med att måla efter foto men kommer sedan på att det är fel på fotot på något sätt, att han vill ändra. Sedan ändrar han på det och är inne på ett nytt äventyr.

– Så är det väl egentligen på alla den här utställningens målningar, jag börjar med ett foto och sedan ändrar jag och de får leva sitt eget liv. Det finns något som är banalt med ett foto, det är inte lika intressant på ett foto som i verkligheten och jag försöker vara medveten om det.

I princip alla, omkring 20 stycken, målningar på den aktuella utställningen är gjorda under en relativt kort period, det vill säga, sedan i påskas..

Flera av motiven har han hämtat från Göteborg. När han gått runt och fotograferat för att hitta sina motiv så är det ofta olika sorters ljus som fångat hans intresse.

– Jag kan inte säga generellt, det är rätt mycket olika bilder det kan vara olika för varje bild men jag tycker att det är fascinerande att måla ljus och få rumslighet med hjälp av ljuset.


I fönstret, Mats Rydstern

Grafik i Väst

Åsa Kvissberg, Grafik, etsning/monotypi/chine collé

19 oktober – 6 november 2013

 

Förra gången Åsa Kvissberg ställde ut hos Grafik i Väst, närmare bestämt 2005, så handlade det om stora koppartryck och ett tyngre, lite allvarligare tema. Den aktuella utställningen, Ladies in waiting” är kanske lite lättare men för den skull är temat inte mindre intressant.

– En ”lady in waiting” har jag tänkt att det är två saker: Det ena är att det är en hovdam, och det andra är att vi kvinnor väntar väldigt mycket. Vi väntar på våra män, barn, att något ska hända, att våra drömmar ska uppfyllas. Att riddaren ska komma på den vita springaren och rädda oss. Jag tror att vi som kvinnor ibland har svårt att ta för oss, så som män kanske gör lite lättare.

Profilen som syns på verken är lånad från Vermeers ”Brevskriverskan”. Inte exakt men en ungefärlig profil med samma håruppsättning.

– Jag ville ha en profil som man känner igen som samtidigt är tidlös och så jag har tänkt mig de här kvinnorna med deras drömmar, förhoppningar, dit dem vill. Och varje profil har sina drömmar.

 

ROGER JOHANSSON


Mässingsfatet, Mats Rydstern


Lady in waiting, Åsa Kvissberg


Lady in waiting, Åsa Kvissberg