GIBCA - Göteborg International Biennial for Contemporary Art

Konsten intar Göteborg

Startar 7 september 2013, Göteborg
Stillbild ur Edgardo Aragóns video Family Effects

Röda Sten, Konsthallen/Hasselblad Center, Stora Teatern och Lilla Bommen/Drömmarnas kaj är arenor för huvudbiennalen. Samtidigt öppnar 43 utställningar på olika platser i hela regionen, samlade i ett satellitprojekt till huvudbiennalen. Det är GIBCA extended. Sammantaget blir det ett fokus på samtidskonsten i regionen, som förmodligen aldrig tidigare förekommit.

En projektledare är tillsatt för att samordna alla medverkande. Emelie Storm, tidigare konstpedagog på Röda Sten och Röhsska Museet, har nu uppdraget som projektledare för GIBCA extended.

Zenit har tagit en förhandstitt på två av GIBCA extended alla arenor, SVILOVA på Karl Gustavsgatan 53 och Galleri Konstepidemin.


Stillbild ur Edgardo Aragóns video Family Effects

SVILOVA är en konstnärsdriven plattform med ett showroom i Göteborg och en gästateljé i Berlin. Stina Östberg och Oscar Ramos är initiativtagare och till biennalen har de bjudit in en mexikansk konstnär, Edgardo Aragón. Stina Östberg berättar om projektet:

- Vår idé med Svilova är att Göteborg och VG-regionen skall utöka kontakterna med yttervärlden. Våra utställningar visar både lokala och internationella konstnärer. Det var först 2012 vi började fundera på att ha utställning i lägenheten. En utställning väcker ett annat intresse om den också har en fysisk form. Annars är det mest huvudfokus på hemsidan. Det måste finnas en flexibilitet, så att projektet Svilova växer långsamt. Vi har stöd från kulturnämnden.

- Nu till biennalen kommer vi att visa en video av en mexikansk konstnär, Edgardo Aragón. Han bor utanför Mexico City i en liten stad, Oaxaca. Vi fick kontakt med honom när vi var i Mexiko. Hans verk hade då nyligen visats på Istanbulbiennalen. Videon Family Effects består av en serie med 13 scener. Yngre familjemedlemmar spelar upp olika händelser ur släktens historia av organiserad brottslighet, knutna till handeln med droger. Genom att scenerna spelas av barn får de karaktären av aggressiva lekar.

- Förutom visningen av hans video kommer vi att ha ett samtal under rubriken Hello/Goodbye i Bergsjön. Det blir både en föreläsning av Oscar Ramos om Edgardo Aragóns konstnärskap och ett panelsamtal kring frågeställningar om representation och stereotyper. Deltagare i panelen är bland annat filmregissören Gabriela Pichler och filmaren och psykoterapeuten Ingela Romare.

Vernissage 7 sept. Lecture on Edgardo Aragón 21 sept. kl 13-16 Rymdtorget 7A Bergsjön.


Stillbild ur Edgardo Aragóns video Family Effects

På Galleri Konstepidemin kommer Philip Hausmeier, Ella McCartney, Jack Strange och Esmeralda Valencia Lindström att visa en utställning med titeln I REMOVE A SPHERE FROM MY HEAD / I REMOVE A SPHERE FROM MY HEAD. Det är ett citat ur en dikt av den ryske poeten Daniil Charms, som verkade i början av 1900-talet i den absurda traditionen. Med den utgångspunkten bygger de en utställning kring lek med seendet och perceptionen.

Esmeralda Valencia Lindström ger bakgrunden:

- Under studietiden på Slade School of Art och Royal Academy School i London, upptäckte vi fyra att vi hade många gemensamma intressen. Våra konstnärskap innefattar både två- och tredimensionella verk och pendlar mellan det platta kontra det skulpturala. Philip Hausmeier arbetar ofta existentiellt kring illusionen. Speglar och mörker är intressant för honom. Själv fokuserar jag mer på vad som händer när ljuset är tänt. Mina verk handlar också om att se aktivitet i till synes stilla miljöer. Om man kombinerar en tvådimensionell videoprojektion i ett ljust rum med någonting tredimensionellt, blir lokaliseringen av den egna positionen betydelsefull. Utställningens titel, I REMOVE A SPHERE FROM MY HEAD, betyder Jag tar bort en sfär från mitt huvud. Det intressanta är vad som uppstår då. Ella McCartney arbetar med tredimensionella objekt och Jack Strange kommer att visa video, där han jonglerar med kamerorna och på så vis leker med seendet och rumsuppfattningen. Utställningen kommer att sätta fokus på förändringsprocesser och motsatsförhållandet mellan vad som är världen utanför oss och vad som sker inom oss.

Vernissage torsdagen 5 sept. kl. 17. Samtal om Konst på söndag 8 sept. kl 14-15.

BERIT JONSVIK


Esmeralda Valencia Lindström, Traps 1


Esmeralda Valencia Lindström, Traps 2